Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
45258
Sted- og lokalitetsnummer
070619-17
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20/2 1890, R.V. Neergaard. Skænket til fredning. Afmærkn.: MS 1891 Langdysse, 32 x 7 m, 1 m høj. 2 kamre, det østligste smalt, af 3 bæresten, det vestligste bredere, af 3 bæresten, 1 tær- skelsten, ingen dæksten. Randsten: N 19, V 3, S 19, Ø 3. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse med een aaben, lille, aflang firsidet Stengrav. I den sydlige Ende ere meget store Stene. Bevoksning: 1981: Græs
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 32 x 7 m, 1 m høj. 2 kamre, det østligste smalt, af 3 bæresten, det vestlige bredere, af 3 bæresten, 1 tærskelsten, ingen dæksten. Randsten: nord 19, vest 3, syd 19, øst 3. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Beskrivelse: 1 trapezformet langdysse med flotte randsten og 2 kamre. Højen: Orientering: NV-SØ. Form: trapez, smallest og lavest i NV. Mål: længde 33 m. Bredde SØ: 9 meter. Bredde NV: 7 meter. Målene er taget fra randstens yderkant. Højde: (den største ved kamrene) 1 1/2 m. Randstenene er ca 3 m inde på, hvad der nu er højfod (med nedskridning m.v.). Randsten: Rækken af randsten er umådelig velbevaret. Der er godt 0,75 m mellem hver sten. Antal: NV: 2 hjørne-, 3 midtersen. NØ: 18 stk. SØ: 2 kraftige hjørnesten, 3 mægtige midtersten. SV: 16 stk. Kamre: 2 kamre ses på højen - i SØ enden. Måske har der oprindelig været endnu 1: en fordybning ses længere mod nord. Men den kan være ar efter fældet træ. Kammer I: 9 1/2 meter fra SØ-enden. 2 lange bæresten samt 1 kort for den ene ende udgør kammeret. Ingen dæksten. Ingen tærskelsten. Ca 1x0,40 m i indre mål. Kammer II: 14 1/2 m. fra SØ-enden. 2 bæresten er in situ: 1 af langsidens, 1 for enden. Ved den anden langside ses 1 mere rundet sten. Begge kamre er parallel-liegere. FM forefindes. Utrolig fint og velbevaret anlæg. . Opmålingsskitse af anlægget. Ved skitsetegning er randsten stedvis markeret forkert. Randstenene er meget store, og der er kun ca 0,75 m mellem dem. Krydserne er sat for tæt. Som rettelse derfor og angivelsen mod syd af hvor mange meter det indtegnede burde trækkes. Bevoksning: I ret åben løv-underskov. Mål: 1,5x33x9 m. ** Seværdighedsforklaring ** Utrolig fint og velbevaret anlæg. Egnstypisk. Ligger noget isoleret - måske netop derfor så fint. Bevoksning: 1981: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkPleje bør foretages ved fortidsmindet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links