141 oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462418
Sted- og lokalitetsnummer
070612-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/10 1905, Niels Peder Pedersen Diplom Afmærkn.: MS 1915, lieutn. Lassen "Tjørnehøj", langdysse, 35 x 6-7,5 m; 11 m fra SØ-enden kammer af 5 bæresten, hvoraf 2 væltede. Randsten: NØ 19, SØ 2, SV 13. Krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1854
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLevninger af en Langdysse i Retning N.N.V-S.S.Ø. Graven i den sydsydvestlige Ende: Levning af en langagtig firsidet Stenkiste parallel med Dyssens Længdeaxe, en skraa Endesten og en Sidesten ere endnu paa Plads. Dyssens Længde: 86 Fod, Bredde 18'6". Bevoksning: 1977: Løvkrat
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Tjørnehøj", Langdysse, 35 x 6-7.50 m, 11 m fra sydøstenden kammer af 5 bæresten, hvoraf 2 væltede. Randsten: nordøst 19, sydøst 2, sydvest 13. Krat, i ager.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse (Tjørnehøj). Beskrivelse: Orientering NV-SØ. Mål: fredningsliste: 35 m lang, 6-7 1/2 m bred. Mine mål: længde ca 31 m. Grænsen i NV noget ubestemmelig. Bredden passer stort set. Ca 1 m høj (max.). Rester af 1 kammer (tilsyneladende praralleltliggende) ses 13 m fra SØ-enden. Kammeret består af 3 bæresten, dæksten mangler. . Randsten: SØ: 3 store randsten. NØ: 19 randsten. NV: randsten mangler. SV: 13 randsten set. Beskadigelser/Tilstand: Stærkt overbegroet af rosenkrat, kvas henligger. Beliggenhed: Grænser mod syd op til grusgrav, mod vest mod mosedrag. Adgang: Fra asfaltvej mod syd ad markvej, derfra langs skel, langs grusgravs kant og langdyssen er nået. ** Seværdighedsforklaring ** Stateligt anlæg, hvis det ryddes: 3* (flotte randsten) i et område, hvor kun få af oldtidsminderne er bevaret. Bevoksning: 1977: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links