Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
081457
Sted- og lokalitetsnummer
100106-5
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/9 1921, gdr. Søren Petersen. Diplom Afmærkn.: MS 1922, Hans Kjær. Langdysse, NØ-SV, 44 x 10-15 x 3 m. 6 randstene mod Ø, 2 mod N og 11 mod V. Kammeret åbent mod Ø, her ses et par sten, som det synes ikke i primært leje. Langhøjen når mod S helt ud til vejen og er her støttet af en kampestensmur med kam- pestenene fastholdt af cement.

Undersøgelseshistorie

1907
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1971
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumUndersøgelse af brandplet fremkommet ved nedslidning på langdyssens søndre del. Brandpletten havde i plan en afrundet form, 60-65 cm i diam., og et 20 cm dybt skålformet tværsnit. Fyld af trækulsholdig, sort jord. Langs bunden et tyndt lag af sekundært brændte lerkarskår og enkelte brændte knogler. Under brandpletten fremkom en tæt stenpakning.
1972
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Museal restaurering - Vendsyssel Historiske MuseumRestaurering af højens stærkt nedslidte syddel ved opfyldning af nedslidte partier, primært omkring dyssekammeret og en nedtrampet sti mod syd, udbedring af trappen, som fra landevejen fører op til højen, fældning af bevoksning omkring højen. I forbindelse med restaureringen afrensedes tre profiler langs nedslidningens kanter for at få påvist, hvilke materialer højen bestod af. Langdyssens høj ser ud til fortrinsvis at bestå af undergrundsmateriale, almindeligt bakkesand. Der konstateredes ingen "gammel" overflade i profilerne.
1997
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumLangdysse på Fejborg Bakke. Offentlig adgang.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVelbeliggende langdysse på ejborg Bakke. Åbentstående dyssekammer. Bevokset af gamle bøge i græsmark.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links