Oversigt set fra nordvest med fredningsnr. 1204187 i forgrunden
.
Oversigt set fra sydvest
.
Oversigt set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1204177
Sted- og lokalitetsnummer
110210-105
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

2 langdysser i forlængelse af hinanden. Begge måler 0,4 x 22 x 7 m, orienteret VNV-ØSØ, Meget medtagne efter borttagning af sten. Kun enkelte spredte randsten tilbage. det er vanskeligt at se hvor den ene dysse slutter, og den anden begynder. 12 m fra VNV-enden ses et polygonalt kammer med gang mod SSV. 3 sten af kammeret bevaret, samt 1 af gangstenene. 12 m fra ØSØ-enden ses en stor, frigravet randsten, samt endnu en sten lige N herfor. Yderligere et par m længere mod N, et hul hvori der ses 1 sten tilbage - formentlig rester af et bortgravet kammer.

Undersøgelseshistorie

1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTo langdysser orienteret VNV/ØSØ. Begge en 22 m. lange og ca. 7-8 m. brede. Den V-ligste: Et åbent kammer 6 m. fra Ø. I hullet ses 4 større sten. I V-enden af dyssen muligvis rest af endnu et kammer. S for dyssen en stor sten. Den Ø-ligste: 4 randsten i N-siden. 6-8 m. fra Ø-enden hul med to sten. S for dette et hul med en stor sten. 1 randsten på plads. De to anlæg er noget forgravede og ødelagte efter fjernelse af randsten og kammer. Sign. på skovkort. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fremstår med store sten omgivet af ujævne højrester. Lyngklædt og bevokset med små selvåede birketræer. Dette tilsyn dækker også F1204187.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en langhøj der ligger i en rydning i plantage. Langhøjen ligger i forlængelse af en anden langhøj med fredningsnr. 1204187.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links