Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41108
Sted- og lokalitetsnummer
220111-37
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse i Varnæs Tykskov. 48 m lang i Ø-V, 10 m bred, 1 - 2 m høj. 90 randsten. Midt på højningen et kammer sat af 4 sten. 2 m langt i Ø-V, 1 m bredt, 1,25 m dybt. Den østlige endesten lavere end de øvrige. Over kamret en dæksten.

Undersøgelseshistorie

1864
Privat udgravning - Kieler Samlingen, Archäologisches Landesmuseum
1874
Diverse sagsbehandling - Kieler Samlingen, Archäologisches Landesmuseum
1902
Museal besigtigelse - Kieler Samlingen, Archäologisches Landesmuseum
1912
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Varnæs Tykskov. Fredlyst Statsejendom. Se Fotografier Pl.I-II og Plan Pl.III. Længderetning Ø-V. Ialt 93 Randsten - se Planen - for de flestes vedk. som staar et lille Stykke op ad Højsiden. Fra Fod til Fod er Langhøjen ca. 48 m. lang, ca. 10 m. bred, den er i Øst ca. 2 m. høj, ved Midten ca. 1.50 m, i Vest ca. 0.50 m. høj, idet Terrainet skraaner fra Vest til Øst. Højen har regelmæssigt skraanende Sider og stærkt affladet Omrids, den er spredt bevoxet med ung Bøg. Omtrent nøjagtig midt i Højen ligger Kamret (Pl.II og Aarbøger 1913 S.184), dets indv. Længde er foroven 1.85 m., ved Bunden 2.20 m., dets indv. Bredde foroven 0.65 m., ved Bunden 1.00 m., det er 1.25 m. dybt, jordfrit. Den ø. Endesten i Kamret er ca. 0.30 m. lavere end de øvrige Bæresten, ned over den er Dækstenen skubbet tilbage, saa at den nu ligger skraat, med Vestenden øverst, Dækstenens Dimensioner er 2 x 2 m. Højen er uden nævneværdig Afgravning eller Forstyrrelser. - Hvad Planen Pl.IIIab angaar, da er selvfølgelig alle Hovedforhold og Hovedmaal paa den korrekte, men da der ved Opmaalingen af Dyssen ikke trianguleredes til hver enkelt Randsten, kan der altsaa i disses Fastlæggelse paa Planen være ubetydelige Unøjagtigheder med Hensyn til deres indbyrdes Afstande, Unøjagtigheder, der dog er uden al Betydning. Litteratur: Kieler Berichte 33 (1873) S.3. Mitteil. des anthropol. Vereins in Schlesw.-Holstein, Heft 3 S.29 (1890). Aarbøger 1913 S.183 f. (Soph. Müller, Sønderjyllands stenalder).
1921
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal grafisk eller digital dokumentation - Uspecificeret institution
1945
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1945. 76 af 93 randsten blev rettet op, og kammerets dæksten blev lagt på plads. Kammerbunden var en stenbrolægning med brændte flintskærver. Ved randstenene mod syd fandtes en flintflække.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Varnæs Tykskov. 48 m lang i ø-v, 10 m bred, 1.2 m høj. 90 randsten. Midt på højningen et kammer sat af 4 sten. 2 m langt i ø-v, 1 m bredt, 1.25 m dybt. Den østlige endesten lavere end de øvrige. Over kamret en dæksten.
1991
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
1992
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå en tegning fra 19.årh. angives højens længde til 84 alen, bredden til 21 alen og højden til omtrent 3 alen. Gravkammeret var 3 alen langt, 1 1/2 alen bredt og 2 2/1 alen dybt.
1992
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links