Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41107
Sted- og lokalitetsnummer
220111-39
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 24 m lang i SSØ-NNV, 12 m bred og 1,25 m høj. Højningen stærkt afgravet med en halv snes større sten spredt. Ved foden en snes randsten. I Varnæs Tykskov.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNØ. Udkant af Varnæs Tykskov. Forstyrret Langdysse. 20 m. lang i N-S, ca. 12 m. bred. I Højens Nordende ses en aflang, flad Fordybning, 2.50 m. l. i N-S, 1 m. bred, som efter et fjernet Kammer, tæt N. for denne Fordybning ligger endnu 3 meget svære Sten, der mulig har hørt til Kamret, de ligger uden Orden. For Højens Smalender ligger ingen Sten mere. For dens Langsider ligger spredt i Uorden ca. 25 større og mindre Randsten, nogle, som det synes, paa Plads, men de fleste højt oppe paa Højen eller langt ned ad den. Flade Afgravninger ses hist og her, saaledes ca. 7 m. S. for den først omtalte Fordybning en anden lignende i Højens Midte, mulig Spor efter endnu et fjernet Kammer. Højen er ca. 1.25 m. høj, bevoxet med ung Bøg.
1945
Museal grafisk eller digital dokumentation - Uspecificeret institution
1945
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 24 m lang i ssø-nnv, 12 m bred og 1.25 m høj. Højningen stærkt afgravet med en halv snes større sten spredt. Ved foden en snes randsten. I Varnæs Tykskov.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Men der kunne med fordel ryddes op i grenaffald på langhøjen, samt fjerne buske krat og træer - så ville højen blive mere synlig for skovens gæster.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links