Oversigt set fra nordvest
.
Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
130436
Sted- og lokalitetsnummer
110307-110
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 401 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/9 1913, boelsmand Anders Klostergaard Nielsen Diplom Afmærkn.: MS 1914, ved Hans Kjær "Vilhøj", langdysse, 55 m lang i N-S, 8-9 m bred, 1,60-1,80 m høj. Sydenden afpløjet. 11 randsten. Græsklædt med enkelte graner.

Undersøgelseshistorie

1826
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIndsendt af Faye 1826: MCCCCXL. 2 forrustede jernstykker, som der synes af Spydodder eller måske af et Sværd. Disse stykker er fundne i en stor med Stene omsat Gravhøj kaldet Villehøj, i Nærheden af Vilsund, ved 2 Skeletter, som straks hensmuldrede. Af Højen er kun en liden Del udgravet. Se Antikvariske Annaler 4B s. 532.
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1927
Genstand givet til museum - Museum ThyI 1927 indleverede lærer Sortfeldt: 3104 - Lerkar "Fra 'Sønderkov', Langdysse i Aas ...". Anmelders bemærkninger: Lerkarret er et tohankekar, der foreslås dateret til ældre førromersk jernalder. Navnet 'Sønderkov' tyder på, at der er tale om den sydligste 'kov' (langhøj) og i så fald er der sandsynligvis tale om sb. 110, da det er den sydligste registrede langhøj på Aas. I øvrigt var sb. 110 den eneste bevarede langhøj på Aas i 1927, hvor fundet blev indleveret.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Som tidl. beskr., men hertil: Langs hele V-siden og den N-lige del af Ø-siden gamle, helt tilgroede huller efter fjernede randsten. Hullerne var der antagelig i 1943, da der også i 1983 kunne tælles 11 randsten. 18 m. fra S-enden en gammel gravning ind til højens midte, åben mod Ø. I hullet en helt tilgroet, lille rydningsbunke. Hullets bredde er ca. 3 m., dybden 0,8 m. Adskilt fra dette hul ved en vold, en mindre, gammel gravning i V-siden, ca. 1,5 m. i diam., ca. 0,5 m. dybt. S-enden er spidst afpløjet. Alle skader ser meget gamle ud og er helt tilvoksede. Køkkenhave op til N-lige højfod. (....................) Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links