2546 1900-tals møllesten af knust flint og cement, ligger ved NV-side. Set fra N.
.
2551 SV-side, stensætning. Set fra V.
.
2548 NØ-side,stensætning. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38269
Sted- og lokalitetsnummer
050713-6
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: se også Kongsted sogn.Kongsted-Borup by, matr.nr. 31a Mølledæmning Dæmningen består af en ca. 50 m lang jordvold, der er ind- til 3 meter høj og ca. 1,50 meter bred. Dæmningens sider er delvis kampestenssatte. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- platning, bebyggelse eller henlægges af jord, sten og af- fald.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMølledæmning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkMølledæmning. Dæmningen består af en ca. 50 m lang jordvold, der er indtil 3 meter høj og ca. 1,50 meter bred. Dæmningens sider er delvis kampestenssatte. Der er en sluse i bunden af dæmningen omtrent midt på dæmningen. Ca. 20 m syd for dæmningen en 4-5 m bred østvendt stensætning af ukløvede kan være relateret til dæmningen. En støbt 1900-tals møllesten af knust flint og cement ligger ved dæmningens NV-side. En sten med "1944" indhugget er sat ca 8-10 m SØ for sydøst-ende, stenen er ca. 30x30x30 cm.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links