Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372620
Sted- og lokalitetsnummer
050713-7
Anlæg
Vej, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3726:20 Vej. Oldtidsvej beliggende på et ca. 71 x 10 m bredt areal. Vejen forløber NNV-SSØ og består af to rækker kantsten med en belægning af piksten imellem. Kantstenene er utildannede kampesten.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenUdklip fra Museum Sydøstdanmarks beretning: Vejen består af to rækker kantsten med en belægning af piksten imellem. Vejen løber NNV-SSØ og har en længde på minimum 41 meter. Den østlige kantstensrække er bedst bevaret, den vestlige mangler flere sten, som er forsvundet både ved den tidligere forundersøgelse (etape 1), og muligvis også ved den kørsel, der er foregået på stedet mellem etape 1 og 3. Der blev afrømmet et mindre felt mod sydøst i håbet om at genfinde vejen, men dette lykkedes ikke, det kan dog ikke afvises, at der findes mere af vejen længere mod syd. Ved det her fritlagte vejforløb ses kun kantsten på begge sider af vejen ét sted, her var vejens fulde bredde 280cm. Belægningen imellem kantstenen målte lige knap 2 meter i bredden. Kantstenene var utildannende kampesten der målte 45-85cm i bredden. Hvor vejen stoppede kunne det ses, at hvor de store kampesten var fjernet lå mindre sten nedenunder. Belægningen imellem bestod af utildannede nævestore sten. Det var ikke muligt at erkende om disse var lagt som en egentlig pikstensbelægning, eller blot smidt ud mellem kantstenene. Fylden mellem kantstenene lå lavere end kantstenene, og det må formodes, at man ved pløjning kun har ramt kantstenene, det kan derfor være muligt at genfinde denne del af vejen, selv hvor kantstenene er forsvundet. Jorden omkring og i vejen var meget tør, og det var derfor svært at sige meget om fyldens karakter, men umiddelbart var fylden over og omkring stenene meget kompakt sandet ler med enkelte trækulsnister. Ved den tidligere forundersøgelse (etape 1) kunne ses en nedgravning omkring kanstenene. Dette var på grund af udtørring, ikke muligt at se under forundersøgelsens etape 3.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links