Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
372621
Sted- og lokalitetsnummer
050713-5
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.); Hulvej, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2013
Byggeri og anlæg - Museum SydøstdanmarkUdstykning af større område til industri.
2013
Museal prøvegravning - Museum SydøstdanmarkSeks til ni hustomter, formentlig yngre jernalder, kulturlag, grubefelter, oldtidsvej formentlig vikingetid.
2013
Museal forundersøgelse - Museum SydøstdanmarkTilllægsareal til forundersøgelsen.
2013
Museal forundersøgelse - Museum SydøstdanmarkTillægsareal til forundersøgelse.
2013
Museal udgravning - Museum SydøstdanmarkUnder forundersøgelsen og den efterfølgende udgravningen blev der undersøgt og registreret en landsby med 4-6 gårdsenheder. Landsbyen etableres i slutningen af ældre romersk eller begyndelsen yngre romersk jernalder og nedlægges eller flyttes til anden, men ukendt placering i starten af ældre germansk jernalder. Under forundersøgelsen blev der også registreret et stenbygget vejforløb, der i sig selv ikke sikkert kan dateres nærmere end oldtid, men som formodes at være samtidig med bebyggelsen. Forundersøgelsen dækkede et areal på 75.000 m2 og på baggrund af denne kunne et ca. 14.000 m2 stort bopladsområde afgrænses. Bygherre valgte dog i tråd med Kulturstyrelsens anbefalinger om in situ bevaring at friholde dele af området for anlægsarbejde. På den baggrund blev der indstillet et areal på 7,900 m2 til udgravning, mens den vestlige halvdel af bebyggelsen samt oldtidsvejen blev gentildækket og efterladt in situ.
2014
Museal udgravning - Museum SydøstdanmarkI forbindelse med anlægsarbejde har bygherre kort i et område, hvor der ved forundersøgelse er erkendt væsentlige fortidsminder i form af huskonstruktioner og vejforløb. Museet indsender budget for udgravning af fortidsminder i det område, hvor der har været kørt.
2014
Museal forundersøgelse - Museum SydøstdanmarkI forbindelse med anlægsarbejde har bygherre afrømmet muld og lagt jorddepoter i et område, hvor det formodes at der findes et brolagt vejforløb.
2014
Museal forundersøgelse - Museum SydøstdanmarkForundersøgelse, der skal afgøre, om der er sket skade i forbindelse med arbejdskørsel. Der er udvalgt 3-4 steder i det berørte område. Her afrømmer museet muld for at afgøre, og vurderer fortidsmindernes tilstand.
2015
Museal forundersøgelse - Museum SydøstdanmarkVed forundersøgelse med søgegrøfter fandtes et stort antal recente/naturlige fyldskifter og kun et fåtal forhistoriske anlæg. De forhistoriske anlæg udgjorde ikke nogen konstruktioner eller helhed i øvrigt, og der blev ikke fundet grund til at indstille det undersøgte areal eller dele heraf til videre udgravning.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links