Milesten
.
Milesten
.
Milesten set mod Køge
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372728
Sted- og lokalitetsnummer
050310-7
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1842 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen af Faksekalk står på et tilsvarende fundament, der er 18x64x64 cm. Højden på milestenen med fundament er 125 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 8´s monogram samt tallet ”8½”, der er opmalet i rød farve”. Stenen angiver 8½ mil fra København på strækningen København-Vordingborg.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal rekognoscering - Museum SydøstdanmarkMilepæl. 8 1/2 mil fra København. Inskription: CR VIII 8 1/2 mil. Opsat mellem 1842 og 1848. Hulkehle på sokkel. Milepælen er afsat på høje målebordsblade.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links