2311 fem randsten i SV. Set fra
.
2317 kammer rekonstrueret i midten af 1900-tallet. Set fra SV.
.
2314 kammer rekonstrueret i midten af 1900-tallet. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38271
Sted- og lokalitetsnummer
050305-6
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, 9 m i diameter. 14 randsten, alle væltede. Kamret af tre bæresten (alle tilførte) og stor dæksten, er rekonstru- eret af den nuværende ejer.

Undersøgelseshistorie

1859
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUregelmæssig Jordhøjning, i hvis Midte Rester af en sammensunken Dysse, hvis Retning skønnedes at have været Ø-V, med Indgang mod Ø. Resterne ere: en halvt nedskreden Overligger, som er 8 1/2' lang, 5' bred, 3' tyk, paa Undersiden plan, den vestlige Endesten (c. 2' bred) og den sydlige Sidesten (over 3' lang), de to sidste have sat sig indad mod det tømte Gravkammer.- Mindesmærkets oprindelige Orden helt forstyrret ved Gravning og Sammenhobning af store og smaa Stene.
1916
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEjerens Skøde har Reservation, at Oldtidsminder ikke maa fjernes, Brev, Lærer Rørbech 4/11 16.
1935
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret af Ejeren.
1935
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 9m. i Diameter. 14 Randsten, alle væltede. Kamret af 3 Bæresten(alle tilførte) og store Dæksten, er rekonstrueret af den nuværende Ejer.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links