Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
263046
Sted- og lokalitetsnummer
010406-64
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning. Oprindelig ca. 30 m lang, ca. 8 m bred og op til 3,5 m høj, orienteret NNØ – SSV, men nu med et stort gennembrud omtrent i midten hvor vandet passerer. Fra landfæstet i SSV er 6 m af kronen tilbage. Fra landfæstet i NNØ er 8 m krone tilbage. Helt i NNØ er kronen gennembrudt hvor en 2,5 m bred og 1 m dyb omløbskanal er gravet igennem.

Undersøgelseshistorie

1993
Museal prøvegravning - FolkemuseetPrøveundersøgelsen viste, at der i hovedundersøgelsesområdet er blevet foretaget en opdæmning af vand på den østlige side af de to højninger på hver side af åen. Der har været et overløb rundt om den nordlige højning. Placeret lige vest for denne højning blev der konstateret en samling af anlagte større sten, der har tjent et foreløbigt ukendt formål. Vest for denne stensamling blev der på begge sider af åen konstateret spor efter formodede trækonstruktioner.
2011
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiDæmning sat af store kampesten. Vinkelret på begge åens brinker er to store jordvolde

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links