OS stemopbygning, set fra ØNØ
.
OS stensat sydside af det sydlige åløb, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523667
Sted- og lokalitetsnummer
060403-225
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Skovsholm Bæk ca. 150 m S for Thygegård. Anlægget er dannet omkring naturlig klippekam, som deler bækken i to løb. Fra S er bygget en stensat dæmningsarm i opstrøms side mod åen. Overfor denne - på den naturlige højning - ses rester af møllebygningen. Dæmningen (klippen) mellem de to løb er befæstet med sten over en strækning af 5 m. Nordlige løb, overløbet, er forsynet med en tærskel af sten.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderVandmølleanlæg ved Skovsholm Bæk ca. 150 m S for Thygegård. Anlægget er placeret omkring en naturlig delvis jorddækket klippekam, som oprindeligt har delt bækken i to løb. Nu er kun det sydlige vandførende. En fremskudt klippe på den sydlige åbred er udnyttet som dæmning, hvis front mod åen er suppleret med en ca. 1½ meter høj stemopbygning. Overfor denne - på klippekammen - ses rester af møllebygningen, og åbredden foran denne er befæstet med sten over en strækning på ca. 5 m.. Opdæmningen har givet en faldhøjde på mere end 2 m. Nordlige løb, overløbet, er forsynet med en tærskel af sten som.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links