Fortidsminde set fra sydvest
.
Fortidsminde set fra nordvest
.
Fortidsminde, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371833
Sted- og lokalitetsnummer
090611-83
Anlæg
Møntfund, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Ødekirke, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1749 e.Kr.); Gravsten, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hjulby kirketomt Tomten, hvor Hjulby kirke og kirkegård har ligget, måler ca. 60 x 60 m. Tomten er dyrket. Grænsen for det fredede areal går i syd og øst langs skellene til matr.nr. 9b og 10a af Hjulby by, medens grænsen i nord og vest dannes af de to linier, der i en afstand af 60 m forløber parallelt med de nævnte matrikelskel. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er til- ladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jord- bearbejdning. Tinglyst 13/4-1972 Ovenstående er aflyst og tinglyst igen d. 14. december 2005 med flg. tekst: ***************************************************************************************** Hjulby Kirketomt og Ødekirkegård. Arealet med resterne af Hjulby Kirke og kirkegård måler ca. 48 x 48 m. Arealets placering fremgår af kortskitse. Indenfor dette område må der ikke foretages jordbearbejdning, ligesom der ikke må køres med tunge køretøjer.

Undersøgelseshistorie

1555
Registrering via historisk dokumentation - Odense Bys Museer
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKirketomt, overpløjet i ager. Beliggende tæt V for en landbrugsejendom. I skellet ind til gården ligger der mange tilhugne stenkvadre, ligesom der i pløjejorden ses store mængder af munkesten og en del oppløjede menneskeknogler, såvel kraniedele som lemmeknogler og keramik (glaseret). Området dyrkes og pløjes som den øvrige del af marken. En nyanlagt vej ca. 100 m. fra tomten (Hjulbyvej). Undersøg udgravningsforhold. Anmeld sagen og påtal. Sagen videregivet til Kjeld B. West.
1991
Dyrkning/land- og skovbrug - Fyns Oldtid - Hollufgård
1991
Museal prøvegravning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1993
Privat detektorbrug - Fyns Oldtid - Hollufgård
1993
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Fyns Oldtid - Hollufgård
1994
Privat detektorbrug - Fyns Stiftsmuseum
1994
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1997
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1997
Museal prøvegravning - Odense Bys Museer
1998
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1998
Privat detektorbrug - Odense Bys Museer
1998
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1999
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2000
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Odense Bys Museer7 mønter (7777x25-31).
2001
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 6325: 7 mønter fra Erik Menved, Christoffer II, Danmark o. 1320. (OBM 7777x25-31).
2001
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Odense Bys MuseerIndsendelse af 11 mønter (7777x32-42).
2001
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 6416: 11 mønter fra Erik Menved, Christoffer II, Christian I, Hans, Christian III, oksehovedbrakteat fra Mecklenburg. (OBM 7777x32-42).
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Odense Bys Museer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links