Dagbladet Ringkøbing-Skjern blev i 2007 en ny dagbladstitel i det danske mediebillede. Rødderne går imidlertid helt tilbage til 1880, hvor avisen hed Ringkjøbing Amts Dagblad. I de første ni år var Ringkjøbing Amts Dagblad blot en aflægger af Kolding Folkeblad, der dengang var hovedbladet i bladgruppen De Bergske Blade, som politisk var tæt knyttet til partiet Venstre. Op mod århundredeskiftet var byens og egnens opbakning så markant, at bladgruppen kunne etablere eget trykkeri i Ringkøbing, og dagbladet fik status som selvstændig udgivelse. I de følgende år voksede bladet hurtigt, og de øvrige dagblade bukkede efterhånden under for konkurrencen.

Byens ældste dagblad fra 1839, Ringkjøbing Amts Avis, knyttede sig til Radikale Venstre i 1916 og holdt ud til 1927. Den lille konservative Ringkjøbing Avis levede som aflægger af nabobyernes konservative presse fra 1874 til 1962. Den socialdemokratiske presse, Ringkjøbing Amts Socialdemokrat, var 1912‑71 blot en aflægger af Holstebro Socialdemokrat og blev aldrig en reel konkurrent. Især i den sydlige del af kommunen kom der til gengæld konkurrence fra Vestkysten, fra 1991 JydskeVestkysten, i Esbjerg.

I 1976 opgav Ringkjøbing Amts Dagblad tilknytningen til partiet Venstre og erklærede sig som »liberal uafhængig«. Dens nye titel, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, opstod samtidig med Strukturreformen, som netop i 2007 samlede Ringkøbing, Skjern, Egvad, Holmsland og Videbæk Kommuner til Ringkøbing-Skjern Kommune. Årsagen lå dog nok så meget i den konsolidering af mediebranchen, som i Ringkøbing-Skjern begyndte i 1990. Det år var kassen tom i De Bergske Blade, og alle aktiviteterne blev overtaget af finansmanden og daværende Europaparlamentariker for Venstre Klaus Riskær Pedersen. Hans ambitiøse planer blev dog ikke realiseret, idet hele hans forretningsimperium begyndte at vakle. Det Berlingske Officin overtog kontrollen over den jyske del af bladgruppen i 1994 efter et langt forløb, hvor Riskær Pedersen kæmpede for at fastholde ejerskabet. Berlingske samlede i 2007 sine jyske aviser i en ny bladgruppe, Midtjyske Medier, og fusionerede en række bladtitler. Da også Berlingskekoncernen blev ramt af økonomiske vanskeligheder, blev dagbladene og en lang række ugeaviser overtaget af Jysk Fynske Medier d. 1. januar 2016.

Dagbladet Ringkøbing-Skjerns hovedredaktion ligger i Ringkøbing, mens der er en lokalredaktion i Skjern for Skjern-Tarm og Videbæk. Læsertallet er på 14.500 (2018). Ugeavisen Ringkøbing og Ugeposten Skjern-Tarm indgår også i mediehuset med oplag på hhv. 12.687 og 16.370 (2017/18). Dagbladet Ringkøbing-Skjern er søsteravis til Dagbladet Holstebro/Dagbladet Struer/Folkebladet Lemvig.

Uden for Jysk Fynske Medier udgives Skjern-Tarm Ugeblad med et oplag på 13.181 (2017/18) af Danske Lokalaviser, som også står bag den gratis netavis ringfjordnyt.dk og lokalradioen Radio Max med studier i Ringkøbing og Holstebro og et ugentligt lyttertal på 11.500 (2018). Videbæk/Spjald Avis, Ugeposten og Lokalposten udgives alle af Videbæk Bogtrykkeri i forskellige lokalområder i kommunen. Lokalposten udmærker sig ved kun at udkomme hver fjortende dag – altid i ulige uger.

Ringkøbing-Skjern Kommune dækkes også af DR P4 Midt & Vest fra redaktionen i Holstebro og af den regionale TV 2-station TV MIDTVEST i Holstebro.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Medier