Forfatteren og præsten Kaj Munk og hans familie er her samlet i stuen i Vedersø Præstegård.
.

Ludvig Mylius-Erichsen er foreviget i en statue på museumspladsen i Ringkøbing; polarforskeren og forfatterens blik søger de fjerne horisonter. Mylius-Erichsen ledede den såkaldte litterære ekspedition til Vestgrønland 1902‑04. Han omkom i 1907 under Danmarksekspeditionen. Han skrev værket Den jydske Hede før og nu (1903) samt romaner og noveller med jyske motiver, hvoraf nogle er genudgivet i Strandingshistorier (1994), hvor det hedder: »med henved hundrede fod høje sandbanker ligger klitkæden, et bjerglandskab i lille mål, øde og gold, altid træls, ofte vejløs og vildsom, betagende smuk«. Det er det karske og vildes særegne skønhed, der drager.

Der er ligeledes møder mellem vestjysk natur og mindet om blidere steder i Kaj Munks digt »Den blaa Anemone« (1943); »Hvad gennembrød den sorte Jord/og gav den med sit søblaa Flor/et Stænk af Himlens Tone?«. Kaj Munk blev præst i Vedersø Sogn og siden Stadil Sogn i 1924. Han havde allerede da debuteret som dramatiker. Værker som En idealist (1923) og Ordet (1925) rummer eksistentielle syner og lys fra troen og skildrer samtidig egensindige typer, som kunne være i det havnære vestjyske landskab.

Harry Søiberg, der er født og vokset op i Ringkøbing, har i et stort forfatterskab af romaner og noveller bl.a. skildret Vestkystens natur og mennesker. Hans hovedværk er trilogien om en vestjysk hjemstavn, der først udkom som Foran Livets Port (1916), Lyset (1918) og De Levendes Land (1920). Trilogien blev en bestseller under titlen De Levendes Land, og på flere måder spejlvender den i både titel og handling Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige (1912-16).

Det modsigelsesfyldte præger også Egon Clausens bøger. Clausen voksede op i et indremissionsk miljø ved Hemmet og skildrer sammenhængen mellem barsk natur og troens forankring i erindringsværkerne Under dine vingers skygge (1991) og De levendes land (1992). Mere mild og forsonlig er digteren Johannes Smith, født i Ringkøbing, der gjorde karriere som embedsmand i København. Han har skrevet en række digtsamlinger som Orion (1929) og Saadan set (1932) samt noveller og skildringer, der rummer glimt og indtryk fra den vestjyske natur som i Sommerrejse hjem til Ringkøbing (1946): »Der er Hedebakkerne i Dejbjerg og til den anden Side Fjorden med en Mangfoldighed af Belysninger«. Smith udsendte i 1956 bogen Thøger Larsens land, hvor den fraflyttedes længsel efter Jylland får mæle. Han udgav en række mindre bøger om Ringkøbing og Holmsland.

Billedkunstneren og forfatteren Henrik Have boede en menneskealder i No, hvorfra hans eksperimenterende værker udkom på forlaget Edition After Hand fra 1973, et af disse med den dobbelttydige titel No retur (1990). Vestjyllands Højskole ved Velling har bidraget til det litterære miljø med sine ugekurser.

Forfatteren Dorthe Nors, der brød igennem internationalt i 2014 med novellesamlingen Kantslag (2008), bor i dag i Vedersø, hvor naturen inspirerer. I den »kriminelle« afdeling har Leif Davidsen brugt Ringkøbing som åsted i På udkig efter Hemingway (2008), mens Julie Hastrup, født i Ringkøbing, skildrer gåder i sine krimiromaner. Jonna Odgaard, der bl.a. bor i Ringkøbing, skriver romaner, der foregår i Lapland og i den samiske kultur. Hun har udgivet romanerne Ulvens blik (2014), Shamanens lærling (2016) og Bjørnens kraft (2019). Klaus Høeck søger »stilhed her i regnvejret ved ringkøbing fjord« og mere »skjern enge i regn« i Live fra 2012. Natur, modsigelse, poesi og ånd hænger sammen i Vestjylland, som når boghandlerens barnebarn fra Skjern, Peter A.G. Nielsen, synger om de vilde kaniner, der ikke lader sig kue, i en sang fra hans og rockbandet Gnags’ værksted: »Vi er de vilde kaniner med meget lange ører/Alt, hvad I hvisker og siger, kan vi høre«.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Litteratur