Strandfogedgården, Abelines Gård, på Holmsland Klit blev opført i perioden 1854‑71. Gården er en af de største vestjyske grundmurede gårde.
.
Hedehusmandsstedet Gåsemandens Gård. Den blev opført i 1789 som en enkelt længe på en udstykket grund fra herregården Grubbesholm, men blev med tiden udbygget. Omkring 1878 stod den som en grundmuret firlænget gård. Gården blev fredet i 1995 og har været åben for publikum siden 1999.
.
Skjern Vindmølle set fra Langagervej; møllen er en del af Ringkøbing-Skjern Museum. Oprindelig var møllen opført i Albæk øst for Skjern, men da Skjern blev en stationsby og hermed fik flere indbyggere, flyttede møllen hertil i 1882. Den blev først genopført lige over for jernbanestationen, men senere flyttet til hjørnet af Marupvej og Langagervej.
.
Tiger Moth-fly fremstillet til Royal Air Force i 1942 af fabrikanten de Havilland hos Morris Motors i Cowley. Det er i luften til det årlige KZ-Rally, som siden 1974 har været afholdt af Danmarks Flymuseum i Stauning Lufthavn. Stauning Lufthavn, hvorfra der blev fløjet rutefly i perioden 1967-92, har siden begyndelsen af 1970’erne været samlingssted for KZ-flyentusiaster fra foreningen KZ & Veteranfly Klubben (stiftet 1969). Initiativet til et museum på lufthavnens område blev taget i 1971.
.

Ringkøbing-Skjern Museum er opstået som en fusion mellem Ringkøbing Museum og Skjern-Egvad Museum i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Museet er statsanerkendt og har det kulturhistoriske ansvar for arkæologi og nyere tids historie i kommunen. Administrationen er placeret på Bundsbæk Møllegård, der ligger omtrent midt i kommunen. Museet har 13 besøgssteder, som på forskellig vis formidler historier om sammenhængen mellem områdets mennesker og naturen; havet, fjorden, åen og heden.

Ringkøbing Museum er den ældste afdeling under Ringkøbing-Skjern Museum. Et andet besøgssted er den fredede vandmølle Bundsbæk Mølle, der ligger tæt ved den fredede Bjørnemose samt hederne Dejbjerg Hede og Troldbanke. På Dejbjerg Jernalder, som ligger tæt ved Bundsbæk Mølle, kan man se en rekonstruktion af den ene af de to Dejbjergvogne og opleve jernalderbyen, der levendegøres om sommeren. Skjern Vindmølle, der blev flyttet til Skjern i 1882, er en af Vestjyllands få fungerende hollandske vindmøller. Ved Nørre Bork har Ringkøbing-Skjern Museum det fredede hedehusmandsbrug Gåsemandens Gård fra 1789, der drives i samarbejde med foreningen Ringkøbing Amts Husflid. Fahl Kro, beliggende ved den tidligere vigtige overgang til Tipperhalvøen og Værnengene, er et velbevaret eksempel på en firlænget vestjysk klitgård fra 1856. Kroen brændte i 2013, men genåbnede efter restaurering i 2015. På Holmsland Klit ejer Ringkøbing-Skjern Museum den fredede strandfogedgård Abelines Gård, opført 1854‑71, hvor også redningsstation, raketstation og samtalestation er bevaret. Museet driver også Lyngvig Fyr, Kaj Munks Præstegård ved Vedersø, Provstgaards Jagthus, Skjern Reberbane, Hattemagerhuset og Bork Vikingehavn.

Der er også en række privat- og foreningsdrevne kulturhistoriske museer i kommunen. Danmarks Flymuseum (stiftet som forening i 1975) i Stauning Lufthavn har bl.a. en komplet samling af 11 danskproducerede KZ-fly. Det selvejende museum og akvarium Fiskeriets Hus fra 1992 ligger ved havnen i Hvide Sande og har udstillinger om fjord- og havfiskeriets historie. Videbæk Egnsmuseum har til huse på en gård ved Vorgod-Barde. Brejning Egnsmuseum beliggende ved Spjald fortæller om udviklingen i Brejning Sogn, bl.a. herregården Brejninggård. I en afdeling af den tidligere Hoven Kvindehøjskole kan besøgende opleve en skolestue fra begyndelsen af 1900-tallet og få viden om den tidligere uddannelse af vinterskolelærerinder. Museet på Lyne Gamle Elværk er placeret i et gammelt bevaringsværdigt elværk fra begyndelsen af 1900-tallet og fortæller om elektrificeringen af Vestjylland. Der er ikke et samlende historisk arkiv for hele Ringkøbing-Skjern Kommune. I stedet findes en lang række sognearkiver, ligesom der er lokalhistoriske arkiver i bl.a. Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide Sande.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv