Det er JydskeVestkysten, der dominerer mediebilledet i Varde Kommune. JydskeVestkysten Varde er en af dagbladets ni udgaver og udkommer hver dag med egen forside og egen lokalsektion. Det samme bladhus har siden 2014 været ejet af Jysk Fynske Medier, der også står bag de tre ugeaviser i kommunen.

Ugeavisen Varde er siden 2017 den eneste ugeavis, der uddeles i hele kommunen. Læsertallet er på 26.000 (2018/19), men otte uger om året øges læserkredsen, når bladet også uddeles til postnummerområdet 6710 Esbjerg V. Ugeavisen Vesterhavsposten dækker kommunens vestlige del rækkende fra Hvide Sande i nabokommunen mod nord til Blåvand i syd og læses af 11.500 (2018/19). Ugeavisen Ølgod-Tistrup- Ansager-Helle dækker den østlige del af kommunen med et læsertal på 11.000 (2019). JydskeVestkysten besluttede i 2019 at flytte Ølgodredaktionen til Varde, så alle redaktionerne nu er samlet i Varde.

Lokalavisen Varde, der først udkom som Lokal-Bladet Budstikken Varde i 2003, lukkede i juni 2017, 12 dage efter at Politikens Lokalaviser havde solgt den til Jysk Fynske Medier som led i et større ejerskifte på ugeavismarkedet i Jylland og på Fyn, der samtidig betød mange bladlukninger. Efter lukningen opstod hjemmesiden GoVarde.dk som lokalt medie- og reklamebureau. Den kommunale hjemmeside, varde.dk, rummer ud over kommunal information også omtale af kommercielle arrangementer.

DR-kanalen P4 Syd og Esbjerg dækker Varde Kommune fra redaktionerne i Aabenraa og Esbjerg, mens den regionale TV 2-kanal TV SYD dækker fra Kolding.

Historisk har medieudviklingen i Vardeområdet været præget af konkurrence med dagblade i de andre sydvestjyske byer Ribe og Esbjerg og samtidig været præget af påfaldende mange navneskift.

Vesterjysk Avis fra 1854 tog i 1866 dobbeltnavnet Ribe Amtstidende og Varde Avis. Den var Vardes hovedorgan indtil krisen i 1930’erne og en øget konkurrence fra dagbladet Vestkysten i den hurtigt voksende naboby Esbjerg. I 1934 overtog Vestkysten alle aktiver og passiver og lukkede Vardeavisen.

Varde-Posten fra 1868 var knyttet til Radikale Venstre fra 1907. I 1917 tog den navneforandring til Vestjyllands Folkeblad for at række ud til en større læserkreds, men nabobyen Esbjerg blev stadig mere dominerende, og i 1927 flyttede bladet hertil og tog endnu en navneændring ved at tilføje Sydvestjylland, hvilket fra 1945 blev bladets titel. Det hjalp dog heller ikke, og sidste udgave udkom i 1951.

Varde Social-Demokrat var alle årene blot en aflægger af den større Esbjergudgave. Første nummer så dagens lys i 1909, og sidste udgave, under titlen Aktuelt, Vestjylland, udkom i 1971.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Medier