I romanen Lykke-Per, der udkom i årene 1898‑1904, lader Henrik Pontoppidan sin hovedperson, Per Sidenius, gøre sig store forestillinger om etablering af en havn ved Tarp, der ligger ved udløbet af Varde Å. Samtidig ville han med kanaler og sluser skabe forbindelse mellem Varde Å og Vejle Å, så der blev forbindelse mellem Østersøen og Vesterhavet. »At ‘Langlien’ under de tænkte Forhold vilde kunne faa en overordentlig Betydning som Stapelplads, var nu let at forstaa.« I Pers vision skal der hentes vedvarende energi fra Vesterhavsbrændingen ud for Skallingen.

I modsætning til Pontoppidans nationalt og internationalt kendte romaner skrev Salomon J. Frifelt, der var født og boede det meste af sit liv på gården Frifelt ved Ølgod, for den lokale egn. Han var højskolelærer og lokalredaktør for avisen Vestkysten og en meget læst forfatter på Vardeegnen i en årrække. Han debuterede med novellesamlingen Lyng i 1918. I bøger som Gennem de jydske Udmarker (1929) og Ad jydske Veje sønderud (1934) fortalte han bøndernes historie om hedeopdyrkning og andelsbevægelsens helte. I et digt til Hjedding Andelsmejeri som inskription i en sten skrev han: »Vestjydske Bønder i fælles Følge/Syldsten satte til Fremgangs Kaar./Hvad en ej magted, de mange løfted/til Gavn for Alle i Danmarks Gaard.«

Lige nord for Ølgod ligger en mindepark med sten over store danske forfattere som Henrik Pontoppidan, N.F.S. Grundtvig, H.C. Andersen, St.St. Blicher, Ludvig Holberg med flere. Det var bogbinder Hans Nielsen, der satte stenene og byggede huset »Boghjem«.

Karsten Hynkemejer fra Varde har bl.a. skrevet Brændt barn fryser (2013) om et mishandlet barns opvækst. Britta Helbek, der bor i Nørre Nebel, har skrevet romaner som Billedskabt (2010) og Kære Henning (2017), som skildrer samlivet med et menneske med senhjerneskade. Hans Tyrrestrup, markant maler bosat i Thorstrup, er desuden en eminent poet, som skildrer naturens og landsbylivets storhed.

Forfatteren Peter Højrup, der bl.a. har udsendt romanen Til stranden i 2017, er født i Varde. Tina Sakura Bestle, der sammen med Anne-Marie Donslund har fået Gyldendals Børnebogspris for bøger som Ærtehalm og Ærtehalm – mug i Blåvandshuk fra hhv. 2010 og 2012, er også født i Varde. Den eksperimenterende tegner af grafiske fortællinger Rikke Villadsen udgav sammen med Jens Blendstrup Skægmanden fra Varde i 2009, hvor sømanden Skæg fra tegneserien Rasmus Klump i nytolkning bliver hjemmehørende queer i Varde.

Adskillige af forfatterne med rod i Varde Kommune skildrer enten hav og vand eller småby og land, sådan som Henrik Pontoppidans Lykke-PerVarde Å og Grådyb som klimasikret fremtid. Thøger Jensen, der er vokset op i landsbyen Næsbjerg, skildrer i sine inddampede, kortfattede prosastykker hav, land og turisme i den lille, tætte prosabog Høfde Q (2008), hvor vi er nord for Varde Kommunes kystlinjer. Det er land og vand, det nære og det fremmede, der mødes i fortællingerne i Varde Kommune, som i Martin Pieter Zandvliets film Under sandet (2015) om minerydning på Skallingen eller hos sanggruppen De Nattergale, når de rapper om »Æ’ wonnemand hå’d vær’n i Varde/Nå var’et Varde æ’ wonnemand hå’d vær’n i?/Ja, han vaded’ æ’ vej så han fik vawler.«

Videre læsning

Læs mere om kultur i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Litteratur