Portrættet af »AL 43.211« fra 1975 af Bjarke Regn Svendsen er udtryk for ekstrem realisme, også kaldet fotorealisme, som bedst kendes fra USA, men også trives i Tistrup, hvor kunstneren bor.
.
Maleriet Den morsomme mand af Otto Frello fra 1980 viser kunstnerens karakteristiske greb med at blande flere tidsaldre og steder i samme billede til en magisk realisme. Her ser mennesker fra underverdenen op på middelalderfesten i borgen og de store marcherende skarer i baggrunden, mens en dansende mand desperat forsøger at være morsom.
.
Et af landets nyeste kunstmuseer, JANUS Vestjyllands Kunstmuseum, blev i 2020 en del af Vardemuseerne. Kunstmuseet har rødder tilbage til private initiativer i begyndelsen af 1970’erne, der arbejdede for at etablere et udstillingssted i Tistrup.
.
Keramikværkstedet ved Bente og Lars Thorsen er et eksempel på, hvordan kunsthåndværk af høj kvalitet skabes og sælges langs Vestkysten. Ofte kombineres værksted og salgslokaler til en samlet oplevelse.
.
Skulpturen Åben Form af Lis Andersen fra 2006 er opstillet på Kirkepladsen ved Sankt Jacobi Kirke i Varde. Skulpturen er inspireret af søjlerne fx i danske kirker, som altid skaber et rum mellem sig, hvilket også er tilfældet her.
.

»Stedet har overtruffet mine Forventninger, og Mage til Liv, som her var i de første Dage, har jeg aldrig set«. Således karakteriserede en begejstret L. Tuxen mødet med Nymindegab i et brev til sine forældre i juni 1879. I de følgende år vendte han ofte tilbage til egnen, og flere malere fulgte ham, bl.a. elever og venner som G.F. Clement, Ludvig Find og Mogens Ballin. Med Tuxen som pioner blev Nymindegab opsøgt af adskillige malere; så mange, at man omkring 1. Verdenskrig ligefrem kan tale om en hel lille maler- og kunstnerkoloni på stedet.

Kunstinstitutioner

Nymindegab Museum, der er en del af Vardemuseerne, blev etableret i 2006 og fortæller historien om malerne omkring Nymindegab fra slutningen af 1870’erne og frem. Otto Frello har siden 1997 haft sit eget museum, Museum Frello, der er en del af Vardemuseerne.

Kunstnernes Sommerudstilling (KS) er en af fem statsanerkendte censurerede udstillinger, der siden 1973 har været afholdt i Tistrup og fra år 2000 i JANUS Vestjyllands Kunstmuseum. Museets historie rækker tilbage til 1971, hvor kunsttidsskriftet Hrymfaxe blev etableret, og året efter dannedes Vestjysk Kunstforening. Fra 2020 er museet en del af Vardemuseerne og professionelt drevet med en samling, der fokuserer på figurativ dansk kunst fra omkring 1950 og frem.

I de senere år har foreningen Skulptur Ølgod sammen med Dansk Billedhuggersamfund afholdt en tilbagevendende international skulpturudstilling. I 2019 var der inviteret 45 billedhuggere fra Europa til at arbejde på stedet og udstille bagefter.

I et tidligere smedeværksted i Smedegade, Varde, ligger Kunsthal vARTe. Stedet blev oprettet på privat initiativ i 2015 og fungerer både som galleri, udstillingssted og atelier med en kunstfaglig ledelse.

Kunstnere

En af egnens tidligst kendte billedkunstnere er Jeppe Stavn, der var nært knyttet til slægten Teilmann og godset Endrupholm, hvor han døde i 1826. Fra hans hånd eksisterer nogle pastorale salonmalerier, der dog ikke kan anses for egnsspecifikke. Ikke mindst hans tegninger af fugle og dyr er kendte, og de dannede grundlag for ornitologen N. Kjærbøllings værk Danmarks Fugle (1852). De tidligste billedkunstneriske impulser kom til egnen udefra, og nogle af de ældste skildringer stod Christen Thomsen Christensen bag. Han fik embede ved Ho Kirke og tegnede omkring 1856 en serie små gouacher fra Ho Præstegård. Thomsen Christensen var en dygtig amatør og en af de første, der havde sans for det særprægede landskab omkring Ho, Blåvands Huk og Skallingen. En anden begavet amatør var Hans Carl Bloch, præst ved Kvong Kirke, der malede nogle tidlige prospekter fra bl.a. Varde i 1850 og fra Nørre Nebel Kirkegård.

De første professionelle landskabskunstnere, der fik øjnene op for egnens motiver, var L. Tuxen i Nymindegab, Oscar Herschend i Blåvand-Oksby og Henrik Jespersen på kysten ved Kærgård. Malerne, der fulgte i Tuxens fodspor, delte hans og tidens fascination af det simple liv i tæt kontakt med naturen, hvilket stod i stadig skarpere kontrast til den gryende modernitet i 1880’ernes København. Tuxens værk Ved Boderne i Nymindegab fra 1882 forestiller to piger i sandet foran en af de trekantede fiskerboder. I dette og andre af sine malerier fra Nymindegab demonstrerer Tuxen sin evne til at skabe et dramatisk landskabsbillede, hvor den mørke uvejrshimmel står i skarpest mulige kontrast til sandet, der er stærkt oplyst af solen.

Tuxens elev Ludvig Find besøgte Nymindegab i 1889, og maleriet Fiskerhuse ved Nymindegab er fra samme år. Det skildrer landskabet med de primitive fiskerboder, som nu er forsvundet, men som dengang lå ved fjordmundingens sydlige bred. Fra Nymindegab er også Oscar Matthiesens værk Redningsbåden trækkes på land fra 1914. Væsentlige er tillige Maria Thymann og Marie Sandholts landskabsmalerier fra 1910’erne fra fjorden og udløbet, inden udløbet ved Nymindegab blev flyttet nordpå til Hvide Sande. Johannes V. Kristensen, kendt som »Overmaleren«, fordi han boede oppe på klitten, dokumenterede Nymindegab i perioden ca. 1910‑40, mens Carl Trier Aagaard, kendt som »Undermaleren «, der boede længere nede ad klitten under Johannes V. Kristensen, dyrkede fjorden og klitterne som motiver helt frem til sin død i 1961.

Henrik Jespersen malede en række fine naturalistiske klitpartier fra Vestkysten, hvor han i perioder omkring år 1900 opholdt sig i Kærgårdområdet sammen med malerne Elise Konstantin- Hansen, Karl Jensen og Niels Skovgaard. Marie Luplau og Emilie Mundt hører til de fremmeste skildrere af Varde. Luplau kom som ung til Varde, da hendes far, Daniel Luplau, i 1866 fik embede i byen. Luplau var elev på Vilhelm Kyhns tegneskole, hvor hun mødte maleren Emilie Mundt. Som kvinder havde de ikke adgang til Kunstakademiet, og de tog derfor til München og senere til Paris. Efter nogle år i udlandet vendte Mundt og Luplau tilbage til Varde, hvor de begge malede en række motiver fra byen, fx Luplaus Frk. Rosenørns hus fra 1878, og en række klitlandskaber, bl.a. ved Ho Bugt.

Christen Lyngbo hed egentlig Christen Nielsen og blev født i Vrøgum ved Oksbøl i 1871. Han blev den første akademiuddannede maler, der var født på egnen. Efter nogle rejseår slog han sig ned i Henne, som blev hans kunstneriske udgangspunkt. Lyngbos virke strakte sig over mange årtier, og han regnes gerne som egnens mest konsekvente skildrer af heden og almuen. I Lyngbos fodspor fulgte Niels Holbak, der var født i Tistrup i 1884. Holbak virkede især omkring Esbjerg, Fanø og Hjerting, men også op ad vestkysten. Foruden Holbak bør Jacob Agersnap og Jens Thomsen, der begge havde deres udgangspunkt på Ølgodegnen, nævnes. I Varde virkede Peder Steens, der var født i byen i 1895. Foruden mange gadepartier fra byen var Steens også billedskærer og skar en række træfigurer af byens personligheder og originaler, hertil kommer en figurgruppe med Kristus og apostlene i Børsmose Kirke.

Af samtidige malere kan nævnes Ole Halskov, der er inspireret af ekspressionismen, og Per J.K. Pedersen, der maler landskabsbilleder med et stærkt koloristisk præg. I sine personligt oplevede billeder skildrer Per J.K. Pedersen landskabet omkring Blåvandshuk Fyr og Varde. Hans Tyrrestrup har en abstrakt ekspressionistisk stil ofte med genkendelige motiver i malerierne, mens Per Oscar Jensens malerier tager udgangspunkt i popart blandet med indtryk fra 1970’ernes nyrealisme og superrealisme. Bjarke Regn Svendsen har fra begyndelsen af 1970’erne især arbejdet inden for nyrealismen, og hans hverdagsmotiver fra hængelåse over nedløbsrør til biler har et præg af impressionisme og pointillisme. Samtidig er han en drivende kraft bag kunstaktiviteterne i Tistrup. Kate Skjerning er bl.a. kendt for sine præcise og omhyggelige tegninger af organiske figurer.

Kunst i det offentlige rum

På Torvet foran rådhuset i Varde blev i 1885 opstillet en skulptur af Frederik 7. af Nic. Schmidt, der fremstiller kongen som Grundlovens giver. Ikke langt derfra findes to skulpturer af Anker Hoffmann, Laksedrengen og Brøndpigen i granit, begge fra 1956. Samme kunstner har udført Frihedsmonumentet i 1948, der er opstillet i Arnbjerg Mindelund. Egon Fischers modernistiske Blå Skulptur fra 1986 skaber med sin monumentale blå jernkonstruktion i åbne, buede former kontrast til omgivelserne på Stationspladsen.

Den store keramiske skulptur af Erik Nyholm Vi løfter i flok fra 1982 slår et fællesskabstema an på Torvet i Ølgod. Endnu et himmelstræbende monument samme sted er Henrik Voldmesters Obelisk med trompeterende søhest fra 2005. I Oksbøl ses to af Gottfred Eickhoffs væsentlige skulpturer, Manana II, også kaldet Mor og barn, støbt i bronze i 1968 (ukendt opstillingsår), og Kvindefigur med chemise opstillet i 1960.

I forbindelse med fejringen af 50-året for Danmarks befrielse i 1995 fik Varde Kommune sin uden sammenligning mest omtalte og omstridte offentlige installation i form af Elle-Mie Ejdrup Hansens Fredsskulptur. Den trak en linje af laserlys langs hele Vestkysten d. 4. og 5. maj 1995 og forbandt områdets omtrent 6.000 bunkere, opført under den tyske besættelse. 50-året blev også markeret af to permanente skulpturer, Bill Woodrows to hestehoveder, Bunker-Mule, monteret på bunkere ved kysten ved Blåvand og et maleri af Jörg Immendorf, The Ape as Artist, malet på en bunker.

Kunsthåndværk og design

På Vardeegnen har man helt tilbage til 1500-tallet fremstillet jydepotter, og i dag er det fortsat keramikken, der står stærkest blandt kunsthåndværkerne, selv om der også findes ravslibere i området. Der er dog ikke meget af det sorte uglaserede look tilbage hos nutidens pottemager og keramikere i Varde Kommune, og man finder især kvaliteter hos Nicole Bunger i Agerbæk, Bibi Hansen i Outrup og Bente og Lars Thorsen i deres butik i Nørre Nebel. Kvaliteten er typisk af en djærv og robust art, om end fx Kirsten Winther Johannsen i Henne arbejder med raffinerede sort-hvide grafiske mønstre på især skåle og fade.

Møbelvirksomheden Kvist Industries i Årre er underleverandør til adskillige danske møbelbrands, herunder FDB Møbler A/S. Kvist Industries A/S fremstiller træmøbler tegnet af flere af de klassiske danske designere, herunder Hans J. Wegner, Børge Mogensen og Nanna Ditzel.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst