Milesten
.
Milesten set mod Nyborg
.
Milesten
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
361812
Sted- og lokalitetsnummer
090601-185
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1839 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 30 x 103 x 103 cm. Højden på milestenen med fundament er 200 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 8´s monogram samt teksten ”1 MIIL”. Monogrammet er opmalet i guld, mens teksten er opmalet i rød. Stenen angiver 1 mil fra København på strækningen Nyborg-Odense.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/milesten - KulturstyrelsenMilesten af typen keglestub med kehl på sokkel. Rødbrun granit. Stenen er i pæn stand. Påskrift: CR VIII 1 MIIL Mål: 17 146 54 79 4 og 10,5 107x105,5x19 8 65,5
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links