Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2503127
Sted- og lokalitetsnummer
180401-234
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesten. Mindesten for Frederik d. VII udformet som en knækket søjle med påhængt krans af egeløv. Søjlen er, ligesom sin firleddede, firkantede sokkel, udført i sandsten. På selve søjlen en inskription: "Minde over", stående over kongens kronede monogram. På soklens fire sider andre indskrifter, bl.a. "Reist 15. November 1875 af Danske Mænd og Kvinder". Nederst bæres monumentet af en ca. 70 x 70 cm stor granitkvader, der igen hviler på et fundament af tre kløvede kampsten. Mindesmærkets samlede højde er ca. 2,5 m. Omkring mindestenen og en flagstang opsat ca. 8 m nord for denne er et lille anlæg af stenkantede, perlegrusstrøede gange. Monumentet står på den nordlige del af et arael, der ved deklaration tinglyst d. 22.december 1875 fredes "til bestandig brug og afbenyttelse for" den da nyopsatte mindesten. Arealet, der rummer en gammel beplantning af hovedsagelig løvtræer, er rektangulært og måler i øst/vest 88 m, i nord/syd 63 m (140 x 100 alen).

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links