Rådhushaven
.
Mindesmærke
.
Inskription
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372147
Sted- og lokalitetsnummer
040308-154
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1848 e.Kr. - 1902 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3721:47 Mindesmærke for faldne soldater, Korsør Rådhushave. Mindesmærke for faldne soldater fra krigene 1848-50 og 1864 med hjemsted i Korsør og omegn. Mindesmærket står på et 2 x 2 m stort areal, der er afgrænset af fire granitsteler, som holder den omkransende jernkæde omkring mindesmærket. I midten står selve det ca. 4 m høje granitmindesmærke, i hvis front der er indsat to hvide inskriptionsstenplader. På den øverste stenplade står: ”Til / Minde / om faldne Soldater fra Korsør og Omegn / i Kampene for Fædrelandet 1848-50 og 1864/ ----- / 1849 / Menige af 3.L.B. 2. komp./ SØREN HANSEN, Frølunde / DINES PETERSEN, Hemmeshøj / faldne 6. Juli ved Fredericia / 1864 / Menig af 1. Reg. 8. Komp. / ANTON MEINCKE SØRENSEN, Korsør / falden 6. Februar ved Sankelmark. / Menig af 8. Reg., 4. Komp. / MORTEN CHRISTENSEN, Ormitslev. / falden 17. Marts ved Dybbøl / Kaptain ved 9. Reg. / HANS JUL. VALD. HANSEN, Korsør. / Menig af 2. Reg. 6 Komp. / CARL VILH. JOHANSEN, Korsør / Menig af 3. Reg. 5 Komp. / CARL PETER CHR. NIELSEN, Korsør. / faldne 18. April ved Dybbøl. / Menig af 4. Reg. 2. Komp. / JENS HANSEN, Gryderup. / Menig af 4. Reg. 8. Komp. / RASMUS SØRENSEN, Erdrup. / faldne 29. Juni paa Als.”. På den nederste stenplade står: ”Rejst af Selskabet ”De danske Forsvarsbrødre for Korsør og Omegn” paa dets 25 aarige Stiftelsesdag 18. Novbr. 1902”. På hver side af granitmindesmærket står to jernkanoner og foran en pyramideformet samling af kanonkugler. Området inden for mindes-mærkets areal er belagt med chauseesten. Mindesmærket står i en lille mindepark med tilsvarende mindesmærker for faldne danske soldater ved den tyske aktion i Korsør 29/8 1943 og fra den danske militærindsats i Afghanistan.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMindesmærke for faldne soldater fra krigene 1848-50 og 1864 med hjemsted i Korsør og omegn. Mindesmærket står på et 2x2 m stort areal, der er afgrænset af fire granitsteler, som holder den omkransende jernkæde omkring mindesmærket. I midten står selve det ca. 4 meter høje granitmindesmærke i hvis front der er indsat to hvide inskriptionsstenplader. På den øverste stenplade står: ”Til / Minde / om faldne Soldater fra Korsør og Omegn / i Kampene for Fædrelandet 1848-50 og 1864/ ----- / 1849 / Menige af 3.L.B. 2. komp./ SØREN HANSEN, Frølunde / DINES PETERSEN, Hemmeshøj / faldne 6. Juli ved Fredericia / 1864 / Menig af 1. Reg. 8. Komp. / ANTON MEINCKE SØRENSEN, Korsør / falden 6. Februar ved Sankelmark. / Menig af 8. Reg., 4. Komp. / MORTEN CHRISTENSEN, Ormitslev. / falden 17. Marts ved Dybbøl / Kaptain ved 9. Reg. / HANS JUL. VALD. HANSEN, Korsør. / Menig af 2. Reg. 6 Komp. / CARL VILH. JOHANSEN, Korsør / Menig af 3. Reg. 5 Komp. / CARL PETER CHR. NIELSEN, Korsør. / faldne 18. April ved Dybbøl. / Menig af 4. Reg. 2. Komp. / JENS HANSEN, Gryderup. / Menig af 4. Reg. 8. Komp. / RASMUS SØRENSEN, Erdrup. / faldne 29. Juni paa Als.”. På den nederste stenplade står: ”Rejst af Selskabet ”De danske Forsvarsbrødre for Korsør og Omegn” paa dets 25 aarige Stiftelsesdag 18. Novbr. 1902”. På hver side af granitmindesmærket står to jernkanoner, og foran en pyramideformet samling af kanonkugler. Området inden for mindesmærkets areal er belagt med chaussésten. Mindesmærket står i en lille mindepark med tilsvarende mindesmærker for faldne danske soldater ved den tyske aktion i Korsør 29/8 1943 og fra den danske militærindsats i Afghanistan.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links