Inskription - fra NV
.
Oversigt - fra N
.
Oversigt med stok - fra N
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252819
Sted- og lokalitetsnummer
010110-102
Anlæg
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kagsten En ca. 1,70 m. høj granitsøjle opbygget af 3 omhyggeligt til- hugne sten. Søjlens diameter er ca. 40 cm. Den nederste sten har et cirkulært tværsnit, de to øvre stykker er affasede, såle- des at der er en plan flade til den ene side. Søjlen står på en lav tue i anlægget "Kongehaven" vest for Søborg by. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller be- handling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningEn ca. 1,70 m. høj granitsøjle opbygget af 3 omhyggeligt tilhugne sten. Søjlens diameter er ca. 40 cm. Den nederste sten har et cirkulært tværsnit, de to øvre stykker er affasede, således at der er en plan flade til den ene side. Søjlen står på en lav tue i anlægget "Kongehaven" vest for Søborg by. [oprindelig placering se sb. 62]. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKagsten. Mål: 1,8 m høj, 0,4 m lang, 0,4 m bred. En ca. 1,75 høj granitsøjle opbygget af 3 omhyggeligt tilhuggede sten. Den nederste sten, der er ca. 0,3 m høj, har et rundt tværsnit på 0,4 m . Den mellemste blok er ca. 0,45 m høj og den øverste 1 m. De 2 øvre sten er affasede således, at der er en plan side, der nu vender mod vest. Den mellemste sten er noget beskadiget, idet ca.1/4 af stenen mangler. Denne skade er udbedret merd beton og ikke umiddelbart særlig synlig. Stenen står på en lille tue belagt med større sten. I en stor sten foran kagstenen er følgende vers indhugget: "Her strog man fordum shjælm til kag thi hjerterne var haarde nu stenen står nær præstegaard hvor moder jord har drukket angers are". Stenen står i det sydøstlige hjørne nær vej i anlægget Kongens Have, hvori andre mindesten og voldstedet på "Mellemholmen". En grusvej fører gennem anlkægget, men der ingen parkeringsmuligheder. ** Seværdighedsforklaring ** Kagsten beliggende i parkanlæg med voldsted.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Foran kagsstenen ligger en flad granitsten med inskriptionen: "Her strøg man fordum skjælm til kag, Thi hjerterne var haarde, Nu stenen står når præstegård, Hvor moder jord har drukket angerstårer - S."

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links