Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252825
Sted- og lokalitetsnummer
010110-166
Anlæg
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Mindesten. På slotsbankens Ø-side, på skrænten med mod voldgraven er opstillet en mindesten til minde om Søborg Søs udtørring.Mindestenen består af en sandstenstavle, 103 x 73 cm stor og 16 cm tyk, opstillet på en sokkel af granit, 116 x 30 cm stor og 24 cm tyk. Bag stenen en ”støttemur” af sten og cement, og ved foden på forsiden støttes mindestenen af 4 store sten. Fronten vender mod ØNØ, og på tavlen er indhugget følgende tekst: FORDUM OMGAVES SØBORG SLOT OG MOSEAMTMAND H.N.ARCTANDER BEGYNDTE I SLUTNINGEN AF DET 18DE AARHUNDREDE UDTØRRING AF SØBORG SØHOFJÆGERMESTER TH.E.NEERGAARDOG ETATSRAAD L.N.BREGENDAHLFORTSATTE DETTE VÆRK HER I AARENE 1873-87I GREV FRIISS BESIDERTIDFULDFØRTES AF INGENIØR P.B.FEJLBERGUDSTYKNINGSFORENINGEN ERHVERVEDE 1915DET INDVUNDNE LAND FOR EGNENS FOLK

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesten
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiKvadratisk tilhugget sten på sokkel af kmpesten.Tekst på østsiden svært læselig.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links