Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27299
Sted- og lokalitetsnummer
010401-34
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1913 e.Kr.); Stensætning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Til matr. nr: 1a afd. 641 Mindesten for Hans Rostgaard Firkantet granitsten, 95 cm høj, 26 x 23 cm i tværmål ved foden. I stenen er indhugget et sammenstrevet monogram med bogstaverne HRG samt årstallet 1659. Stenen er placeret omtrent i midten af en stenkreds hvis diameter er 8,25 m. Fredningen omfatter mindestenen og stenkredsen omkring denne.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNord for Hulesø og umiddelbart syd for Fredensborg-Helsingør Chaussee staaer Rostgaardstenen.[Se endv. sb.0B i Humlebæk].
1974
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Stenen åbenbart ikke en af de under sb.0B i Humlebæk sogn nævnte mindesten].
1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningMindesten for Hans Rostgaard. Firkantet granitsten, 95 cm høj, 26 x 23 cm i tværmål ved foden. I stenen er indhugget et sammenskrevet monogram med bogstaverne HRG samt årstallet 1659. Stenen er placeret omtrent i midten af en stenkreds hvis diameter er 8,25 m. Fredningen omfatter mindestenen og stenkredsen omkring denne.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links