Museumscenter Hanstholm formidler historien om Atlantvolden og en af Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig. Bagerst står en russisk 12,2 cm feltkanon og i midten en tysk skibskanon af typen 15 cm S.K.C/28. Forrest ses en del af en tysk skibskanon af typen 38 cm S.K.C/34.

.

Museumscenter Hanstholm, hvis nye museumsbygning åbnede i 2002, ligger ved et af Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig. Fra museet er der adgang til bunkeranlægget, der står med delvis bevaret inventar. Her kan man se soldaternes beboelsesrum, installationer til håndtering af ammunition og den store kanonbrønd fra en af de fire 38 cm kanoner. Om sommeren fragter et lille tog besøgende rundt i området på den gamle ammunitionsbane.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links