I maleriet Landskab, Thy (udateret), af Jens Søndergaard ses et motiv fra Thy med kreaturer på marken og vandet, der møder horisonten, i baggrunden. Søndergaards ofte benyttede fugleperspektiv understreger landskabets overvældende karakter.

.

Thy har givet inspiration til adskillige maleriske skildringer af Thisted Kommunes landskab, kyst og lokalbefolkning. Så tidligt som i 1830 udførte Martinus Rørbye tegninger og akvareller ved et besøg i Thy, og Anton Dorph malede i 1863 piger, der leger i klitterne ved Agger. I 1899 malede P.S. Krøyer sin hustru Marie Krøyer på Stenbjerg Strand. Emil Nolde opholdt sig i Lild Strand i begyndelsen af 1900-tallet og malede både fiskere, naturen og havet, fortrinsvis fra området ved Bulbjerg. Senere i 1900-tallet blev den lokale kunstner Jens Søndergaard den helt centrale figur i fortolkningen af landskabet i Thy.

Kommunens kunst i det offentlige rum er primært koncentreret om byerne Thisted, Hanstholm og Hurup. Thisted Kommunes Skulpturguide (2015) præsenterer 67 skulpturer, herunder adskillige værker på Thisted Gymnasium af kendte danske kunstnere som Kasper Heiberg, Bjørn Nørgaard, Bent Sørensen og Erik Heide.

Udstillingssteder

Thisted Kommune rummer ingen statsanerkendte kunstmuseer, men adskillige udstillingssteder primært med lokalforankret kunst. I 1978 åbnede Hanstholm Kunstbygning, et foreningsdrevet kunstgalleri på Roshage, og rundt om bygningen findes havhaven med skulpturer fra Nordatlanten.

I Sindrup ligger kunstsamlingen Lunaria – Danas have, der er udstillingssted for Susanne Tvermoes’ løvcollager. I 1981 etablerede hun og ægtefællen, forfatter Gunnar Iversen, det særegne kulturmiljø, der bl.a. består af et tingsted og en stenlagt labyrint.

I Langvad finder man Kirsten Kjær Museum. Museet blev indviet i 1981.

Sydthy Kunstforening blev stiftet i 1986 og har æren for, at mange af Jens Søndergaards malerier blev indkøbt, og Heltborg Museum oprettet. Kunstforeningen har bevaret en tæt tilknytning til museet. Den gamle byrådssal i rådhuset på Store Torv i Thisted anvendes til kunstudstillinger. I 1998 flyttede Kunstforeningen Det Ny Kastet hertil, og siden har foreningen hvert år afholdt udstillingen MulThy-Mini, som udmærker sig ved et stort antal kunstværker i små formater.

Statens Museum for Kunst bekendtgjorde i 2017, at der åbner en filial af museet i den gamle Doverodde Købmandsgård i 2019.

Kunstnere

Jens Søndergaard blev født på Mors, men tilbragte sin barndom i Hurup. Gennem hele sit liv blev han ved med at vende tilbage til sin barndoms natur, og fra 1948, hvor han købte huset nær Stenbjerg, som han benyttede som sommerbolig, blev egnen hans altoverskyggende motiv. Søndergaard udviklede et særegent ekspressivt formsprog, og i mellemkrigstidens Danmark blev han en vigtig fornyer af landskabsmaleriet og den figurative kunst. På Thisted Bibliotek kan man se syv store malerier af Søndergaard med motiver fra Thy og Limfjorden.

Leo Estvad (1902-86) blev født på Frederiksberg og uddannet maler og grafiker fra Kunstakademiet i København. Han tilbragte somrene i Thy fra 1930 og endte med at bosætte sig i området. Estvads motiver fra Thy er primært lyriske landskaber.

Ellen Raadal (1910-91) stammede fra Bedsted og blev 18 år gammel optaget på Kunstakademiet. Raadal arbejdede fortrinsvis som tegner, for det meste med blyant eller sortkridt. Motiverne er landskaberne omkring Krik, hvor hun boede fra 1946. Heltborg Museum ejer en samling af Estvad og Raadal.

Som ung kunstner flyttede Erland Knudssøn Madsen (f. 1942) i 1967 fra Viborg til Thy, hvor han stadig bor og arbejder fra hjemmet i Nors. Han har haft stor betydning for kunstlivet i Thy, og flere af Madsens skulpturer kan ses i byrummene i Thisted Kommune.

Kunstnere i Stenbjerg

Anelise Søndergaard malede ofte Thys landskaber, mennesker og dyr. Motiver og komposition vekslede mellem det voldsomt ekspressive og en afbalanceret ro. I dette litografi fra 1973 har hun indfanget stemningen fra et fiskerleje i et stiliseret udtryk og med nedtonede farver.

.

Det lille fiskerleje Stenbjerg på vestkysten har givet ro og inspiration til flere lokale kunstnere, herunder Jens Søndergaard (1895-1957), som havde sommerhus i nærheden. Datteren Anelise Søndergaard arvede både sommerhuset og faderens interesse for maleriet og blev selv kunstmaler.

Den tyske maler Käte Lassen havde fra 1924 sommerophold i fiskerlejet, hvorfra hun bl.a. malede portrætter af fiskerkoner. Birthe Ohsten, der bor i Stenbjerg i sommerhalvåret, har bidraget med en større samling af sine oliemalerier og akvareller til Heltborg Museum. I 1987 flyttede Freddy Eriksen, der primært var maler, til Stenbjerg, men han kom allerede i 1966 til Thy første gang. Enkelte af hans skulpturer kan ses i det offentlige rum i Thisted Kommune.

Kunst i det offentlige rum

Skulptur i Nors af Erland Knudssøn Madsen: 'Sommerfugl og havplov'
Skulptur i Nors af Erland Knudssøn Madsen: 'Sommerfugl og havplov'
Af .

På pladser, ved havnene, i parker og i byrum i Thisted Kommune finder man mange forskellige skulpturelle udtryk. Fra den klassiske og ikoniske Thisted-Pigen ved Kystvejen i Thisted, lavet af Henning Wienberg Jensen i 1947, til den mere amorfe skulptur Kaja af Bent Skytte Rasmussen fra 2013 placeret ved Regionshospital Nordjyllands akutmodtagelse i Thisted. Ud over i byerne er der også en større koncentration af skulpturer i den privatejede Skulpturhaven Thy samt ved Heltborg Museum. Nogle af kommunens tidligste opsatte skulpturer er i dag placeret i parken Christiansgave i Thisted.

Op gennem 1900-tallet blev adskillige skulpturer opstillet i det offentlige rum. Billedhugger og morsingbo Erik Heide har været en væsentlig bidragyder. Allerede i 1969 blev Fugle opstillet ved Store Torv i Thisted, og i Vestervig kan man se Postens ben fra 1988. Sydøst for Agger Kirke står skulpturen Bølgen fra 1993.

Kunsten har også skabt grundlag for debat. Både Thisted Byråds opstilling af bronzeskulpturen Siddende kvinde af Svend Wiig Hansen i 1969 og Freddy Eriksens ulovlige udsmykning i 1970 af en bunker nord for Oddesundbroen vakte røre i det thylandske kulturliv. Det gav tillige presseomtale, da Egon Fischers Blåpladeskulptur støttet af Statens Kunstfond i 1977 blev flyttet fra den oprindelige indendørs placering i Hanstholm Bycenter og ud i det barske klima. Det medførte, at Hanstholm Kunstfond blev etableret for at varetage kunstens interesser, og de fik skulpturen overfladebehandlet og dermed bevaret.

Siden 1970’erne er flere skulpturer kommet til med støtte fra private firmaer og fonde. Thisted Gymnasium har en større samling af værker, herunder Kasper Heibergs udsmykning fra 1978 støttet af Statens Kunstfond, men også værker støttet af Ny Carlsbergfondet, bl.a. ti keramiske relieffer af Sigrid Lütken fra 2000, Bjørn Nørgaards Dyderne fra 1998 og Kurt Tegtmeiers Knæ og Øre fra 2008.

Efter Strukturreformen i 2007 har den nye Thisted Kommune arbejdet for én samlet kulturkommune og har støttet opstillingen af bl.a. bronzeskulpturen Begyndelsen til en historie af Thomas Andersson i 2007 i forbindelse med havnerenoveringen i Thisted. I 2010 blev Kirsten Barlits Terning opført ved Sparekassen Vendsyssel i Bedsted som en del af et projekt om kunst på arbejdspladsen iværksat af bl.a. Kulturelt Samråd i Thisted Kommune. Derudover har kommunen i 2015 udarbejdet en Skulpturguide i samarbejde med Museum Thy med over 67 udvalgte værker i det offentlige rum, der kommer hele kommunen rundt.

Et privat initiativ til fremme af kultur i kommunen er foreningen Agger Events, der i 2015 arrangerede en skulpturfestival i Agger. Her opstillede omkring 60 kendte kunstnere fra hele Europa over 200 skulpturer i og omkring byen. Festivalen vil blive gentaget i 2017.

Læs videre om

Kunsthåndværk og design

Der er tradition for keramikfremstilling i Thisted Kommune. I perioden 1912-58 fremstillede Thisted Keramikfabrik således finere ting i keramik i form af vaser, fade, askebægre og lignende. Virksomheden blev i alle årene drevet af Jens Chr. Jensen, og varerne blev stemplet CJ.

Siden 1970 har Torsten Mosumgaard arbejdet som keramiker i Heltborg, hvor han i sit værksted viser et udvalg af brugskeramisk kunsthåndværk. Han har yderligere leveret et dåbsfad til den lokale kirke. Af andre keramikere i Thisted Kommune kan nævnes Finn Bukhave i Hundborg. I Gettrup i Sydthy har Ebbe og Dorthe Hjorth siden midten af 1970’erne drevet et guld- og sølvsmedeværksted. Her fremstilles unikasmykker, og ægteparret har specialiseret sig i restaurering af kirkesølv.

I Sydthy findes også den firlængede Aagaard, der er et omdrejningspunkt for tekstilt håndværk.

Den finskfødte kunstner Berit Hjelholt er først og fremmest kendt som billedvæver. I 1970 flyttede hun til Jammerbugt Kommune, men også Thisted Kommune har nydt godt af hendes tekstilkunst. Hjelholts billedtæpper hænger bl.a. på rådhuset i Thisted, og hendes vævede messehagler kan ses i bl.a. Tømmerby, Sennels og Thisted Kirker. Hjelholts arvtager på dette felt er Liv Stange, der har messehagler og kortæpper i adskillige kirker i Thy.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst

Eksterne links