Foto taget af H.P. Hansen i dennes dagligstue. Jacob Dahl fra Timring er i færd med at synge en vise ind i tragten på fonografen, som Percy Grainger betjener. I midten ses Evald og Marie Tang Kristensen, tv. Peder Sørensen Fløe fra Kølkær. Foto fra 1922.
.
Kammeratskabsaften i 1966 i Herning-Hallen med musik og dans. Aftenerne var alkoholfrie. Der blev bl.a. danset vals og lancier, men også folkedans.
.

Hernings musikliv udspiller sig både i kirkerne, på spillestedet Fermaten, i MCH Herning Kongrescenter og i Jyske Bank Boxen, afhængigt af genre og publikumsinteresse. I 1992 begyndte Herning Kongrescenter som det første kulturhus i Danmark at opføre egenproducerede musicals. To gange årligt opføres disse med en blanding af professionelle skuespillere og frivillige talenter. Jyske Bank Boxen har også på tv dannet ramme om en række store musikbegivenheder, bl.a. Melodi Grand Prix og MGP.

Med en ihærdig indsats af seminarielektor og korleder Jens Kragsig Thomsen lykkedes det i 1971 at få ansat pianisten Teddy Teirup som stadspianist, og snart fulgte et par musikere mere med. Det blev til Herning Stadstrio, som efter års arbejde blev til det, som i dag hedder Ensemble MidtVest, og som nu er hjemmehørende på HEART – Herning Museum of Contemporary Art.

I Herning Kirke findes Herning Kirkes Drengekor, der med Mads Bille som leder har etableret Den Jyske Sangskole, hvor også Midt Vest Pigekor hører til. I 2014 blev Sangens Hus etableret i kølvandet på Den Jyske Sangskole og har siden taget en lang række landsdækkende initiativer til fællessangens og korlivets fremme. Mange fremtrædende danske operasangere har haft deres sanglige opvækst i drengekoret, bl.a. Peter Lodahl, Jens Søndergaard og Lars Møller. Dokumentarfilmen Tangentspilleren (2013) portrætterer den unge musiker Kristian Marius Andersen, der trods Aspergers syndrom har formået, bl.a. med Mads Billes støtte, at gennemføre en musikeruddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium og nu er anerkendt organist. Musicalstjernen Jesper Lundgaard har også haft sin opvækst i Herning.

På Herning Musikskole undervises i alle former for musikalske aktiviteter for børn og unge.

Indsamlingen af mundtlig visetradition på Herningegnen

Evald Tang Kristensen (1843-1929) var en af de største indsamlere af folkeligt traditionsstof i den vestlige verden. I 1866 fik Kristensen et lærerembede i Gjellerup ved Herning, hvor hans første hustru døde i barselssengen. Da han nedtrykt i julen 1867 besøgte sin mor og stedfar i Brandstrup, opfordrede moderen ham til at besøge Maren Pedersdatter og høre hende synge nogle gamle viser. Kristensen tog papir, pen og blæk med og optegnede her sine første viser, og da han kom tilbage til Gjellerup, begyndte han at opsøge folk på egnen, der kunne synge eller fortælle eventyr.

I 1868 udgav Kristensen små hæfter med viser fra de midt- og vestjyske hedeegne, og i 1871 udkom hans første større visesamling på små 400 sider. Den indeholdt 150 folkeviser, hvoraf 75 ikke tidligere var fundet, og 14 aldrig siden er fundet i Danmark. Frem til 1878 fik Kristensen optegnet en række folkemelodier fra Herningegnen, der siden har haft betydning for forskere og komponister fra ind- og udland.

Sammen med den australske pianist og komponist Percy Grainger foretog han tre indsamlingsrejser. To af rejserne, i 1922 og i 1925, gik til Herning, hvor Kristensens ven og kollega museumsforstander H.P. Hansen stillede sig til rådighed for dem. Grainger transskriberede og indspillede melodierne på fonograf, og Kristensen nedskrev viseteksterne i H.P. Hansens dagligstue, hvor de fleste indspilninger blev foretaget. I 1922 indsang Jens Kristian Jensen fra Albæk folkevisen »Kong Frederik i Ditmarsken«, »Manden og Konen« og yderligere otte viser, og Mette Kristensen fra Hammerum sang fem gamle folkeviser. I 1925 havde H.P. Hansen fået yderligere to sangere til at komme til Herning: Peder Sørensen Fløe fra Kølkær og Jacob Dahl fra Timring, som kunne synge i timer, måske en hel dag, uden at viseforrådet slap op. I Sinding traf de Jens Lauridsen, som stakkede hø hos en nabo. Da de spurgte, om han kunne synge »Kællingen til Barsel«, smilte han og brød ud i sang. De fik ham hen til bilen, hvor Grainger klargjorde fonografen, og han sang yderligere en vise. Men så turde han ikke synge flere, da hustruen var religiøs og ikke brød sig om viserne.

Melodierne til »Kællingen til Barsel« og »Manden og Konen« indgik i Percy Graingers Danish Folk-Music Suite, som blev uropført i 1948 ved en Henry Wood-promenadekoncert i London.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Herning Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Musik og dans