Aarhus Teen Strings, et orkester fra Aarhus Musikskole, spiller ved et arrangement i 2014 til fejring af 50-året for Statens Kunstfonds støtte til musiklivet.
.

Forbruget af musik er steget hvert år siden 2012. Figuren viser salget af musik fordelt på dansk og udenlandsk musik i perioden 2012-20. Som figuren viser, steg salget af dansk musik betydeligt i 2020, hvor omkring 90 %. af alt dansk musiksalg stammede fra streaming.

.

Ifølge Kulturvaneundersøgelsen fra 2012 lyttede 79 % af de adspurgte voksne til musik dagligt, mens 45 % havde været til rytmisk koncert det seneste år. 17 % var selv musikudøvere. Der er for alle tals vedkommende tale om en jævn stigning i forhold til de tidligere undersøgelser. Salget af musik er ligeledes steget gennem de sidste år af 2010’erne. Samtidig er der sket en markant forandring af danskernes musikkøb i takt med digitaliseringen. Således udgjorde køb af digitale medier som downloads og streaminger 19 % af det samlede musiksalg i 2008 og tilsvarende 91 % i 2018. Det var i 2018 i helt overvejende grad streaminger frem for downloads, som udgjorde det samlede digitale musikforbrug.

En række musikfestivaler er blomstret op, især efter årtusindskiftet. 19 % af danskerne havde i 2019 deltaget i en festival i løbet af foråret eller sommeren. Det er især unge, der tager på festival.

Det er i overvejende grad den rytmiske musik, der er populær. Således er det kun 1 ud af 20 danskere over 15 år, der foretrækker klassisk frem for rytmisk musik. Dog svarer en tredjedel af de adspurgte i Kulturvaneundersøgelsen fra 2019, at de lytter til både rytmisk og klassisk musik.

I hver kommune findes enten en kommunal eller en selvejende musikskole, der skal sikre børns møde med musik. Siden folkeskolereformen i 2014 har musikskolerne samarbejdet med folkeskolen om at løse denne opgave. En undersøgelse fra 2017 viste, at kun 4 % af de 0-24-årige bruger musikskolerne. Blandt de skolesøgende børn (6-16 år) er tallet ca. 7 %. Det mest populære instrument er klaver, derefter akustisk guitar og slagtøj. Lidt over halvdelen af eleverne er piger/kvinder, og der er stor forskel på, hvilke instrumenter pigerne/kvinderne og drengene/mændene vælger. Således udgjorde piger/kvinder 71 % af klavereleverne, 76 % af violineleverne og 83 % af sangeleverne. For drengenes/mændenes vedkommende gjaldt det, at de udgjorde 58 % af akustisk guitar-eleverne, 88 % af både slagstøjseleverne og elguitareleverne.

Den klassiske musik understøttes gennem de fem landsdelsorkestre, hvis drift finansieres ved kommunale og statslige tilskud: symfoniorkestrene i Aarhus, Aalborg, Sønderjylland, Odense og på Sjælland (siden 2012/14 med navnet Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester), der skal medvirke til at fremme musiklivet i den pågældende landsdel. Derudover skal orkestrene afholde koncerter med et alsidigt repertoire af ældre og nyere klassisk musik, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om musik og dans