I St. Algade i den ældste del af Nibe har forbipasserende siden 1999 kunnet nyde synet af skulpturen Guldgåsen, der er skabt af keramiker og billedhugger Thorvald Odgaard, som selv er født i byen.
.

Kalkmaleriet fra Nibe Kirke viser en kvinde, der er i gang med at kærne smør. Samtidig er en djævel ved at besørge i smørret. Kalkmaleriet er dateret 1510‑20.

.

Nibes byplan er speciel med de mange gader vinkelret på kystlinjen. Husene har været nært tilknyttet fiskerierhvervet, og enkelte har en fortid som salterboder til saltning af sild eller tjærehuse til behandling af garn. Gavlkvisthuse er en meget udbredt bygningstype i det gamle Nibe, og et andet karakteristikon er de knækkede gavle, som skulle være begrundet i, at det så var lettere at få brandsprøjterne rundt om hjørnerne i de smalle gader. Selv om husene i Nibe er kraftigt ombyggede med kviste, tilbygninger og nye materialer, er den intime stemning af købstad bibeholdt. Enkelte bygninger er til og med erstattet af nye kopier. Det gælder fx det tidligere Hotel Phønix på hjørnet af Torvet og Skomagergade.

Hvalpsundbanen gik gennem Nibe på et tracé mellem byen og vandet. Her lå tidligere en jernbanestation, som blev opført ved banens åbning i 1899. Stationen blev nedrevet i 1971, og byens rådhus blev placeret på grunden. Rådhusbygningen er i dag i privat eje.

Nibe Kirke er opført i munkesten omkring år 1450. Kirken er hvidkalket, mens skib og kor er tækket med bly. Tårn, våbenhus og korsarm mod syd har tegltag. Hele kirken er overhvælvet, og i den søndre korsarm findes smukke kalkmalerier, udført i 1507 af Sæbyværkstedet og 1510‑20 af Sebberværkstedet, med en billedserie om Sankt Jørgens martyrium. Tårnet er ombygget i 1733. I forbindelse med en større restaurering blev der i 1990 tilføjet støttepiller på den vinduesløse nordfacade for at imødegå sætningsproblemer.

Mellemgade 52 består af et forhus fra 1825 og et sidehus opført i 1848. Facaden står vandskuret og har ti fag mod Strandgade inkl. en tofags facadekvist med gavltrekant. Hjørnefaget mod Mellemgade er »knækket«, og tagbelægningen er røde vingetegl. Ejendommen blev fredet i 1979.

Nibes gamle Råd-, Ting- og Arresthus på Torvet er opført i 1872 i to etager. Det er tegnet af Thomas Arboe, som stod for opførelsen af adskillige jernbanestationer i Nordjylland. Bygningen står med refendfuget underetage med kvaderpilastre, første sal i røde mursten, samt et valmet tegltag. Byggestilen er historicisme.

Nibe har en moderne lystbådehavn, og på havnen er opført rød-hvide ferieboliger i to etager i stil med Skagens fiskepakhuse.

Huse i det gamle Nibe

I 2006 påvistes ved en udgravning på Store Tranegade 6B huse og smedehåndværk fra omkring år 1400 og frem til 1700-tallet. På Mellemgade 21 blev i 2010 udgravet dele af et stolpebygget hus og tre brønde. Den ene var foret med to genanvendte tønder fremstillet ca. 1410‑20. De to andre fra ca. 1550‑1650 havde brøndkasser af genbrugte bundplanker fra kåge (fladbundede fjordbåde). På Mellemgade 7A blev der i 2011 udgravet tre huse fra 1500‑1600-tallet med jordgravede vægstolper, et das og tre brønde. I 1600‑1700-tallet blev alt dette afløst af tre nye huse opført på stensyld. De yngste huse havde en T-formet grundplan; til disse hørte to brønde og et latrin.

Videre læsning

Læs mere om Nibe

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links