Broen over jernbanen i Svenstrup under konstruktion i december 2015. Broen åbnede i maj 2016 og er mod øst forbundet med Dall Møllevej og mod vest med Hobrovej i et T-kryds. Broen er en del af det projekt, der skal sikre hurtigere tog mellem de største byer i Danmark.
.

Svenstrup kan inddeles i en gammel landsby knyttet til Guldbæk Å, en centralt beliggende stationsby, erhvervsområder og et boligområde. Byen er omgivet af et kuperet landskab med store rekreative kvaliteter. Resterne af den gamle landsby består af jævne småhuse, gårde og tidligere vandmøller i tilknytning til Guldbæk, og de udgør en bevaringsværdig sammenhæng.

Kirken, der ligger højt i landskabet, har et romansk kor, skib og apsis opført i granitsten. Tagryggen vender øst-vest, og taget fremstår med røde vingetegl, bortset fra apsis, der er tækket med bly. De senmiddelalderlige tilføjelser, tårn og våbenhus, står hvidkalkede.

Jernbanen danner en markant grænse mod øst, og afgrænsningen understreges af den lavtliggende Østerådal. Guldbæk Å snor sig fra vest mod øst gennem byen og opdeler den i to. Nord for Guldbæk Å rejser skov- og bakkelandskabet sig og udgør dermed en tydelig og harmonisk grøn afslutning på byen. Svenstrup Kirke ligger på skrænten og er med til at tegne byens profil.

Etablering af jernbanen gav anledning til byggeri af stationsbygninger, og der opstod en stationsby med mindre byhuse langs Hobrovej. Hovedparten af disse bygninger fremstår i dag meget om- og tilbyggede. I 2016 er en ny bro over jernbanen åbnet. Den slyngede brokonstruktion i beton dominerer den sydøstlige del af Svenstrup øst for Hobrovej.

Erhvervs- og boligområderne er fortrinsvis opført fra 1960’erne og frem. Svenstrup er en af de oplandsbyer i Aalborg Kommune, som er bedst forsynet med almene boligafdelinger.

Videre læsning

Læs mere om Svenstrup

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links