Den store Novo Nordisk fabrik i Kalundborg er kendetegnet ved komplicerede anlæg til de gæringsprocesser, der bruges i fremstillingen af den rene insulin. Samtidig rummer komplekset andre produktionslinjer og en række laboratorier. Her arbejder en laboratorietekniker med kvalitetskontrol.
.

Novo Nordisks produktionsfaciliteter i Kalundborg dækker et areal på 1.200.000 m2 og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Novo Nordisk i Kalundborg producerer bl.a. lægemidler til behandling af svær overvægt og diabetes. Her inspicerer to medarbejdere produktionsanlægget.

.

I 1969 åbnede Novo-koncernen sine første fabrikker i Kalundborg med Arne Jacobsen som hovedarkitekt. Indtil 2021 har Kalundborg været det eneste sted i verden, hvor koncernen producerer de aktive farmaceutiske ingredienser (API’er), der bruges i de diabetespræparater, der historisk har været dens økonomiske grundlag. Således har anlægget i Kalundborg spillet en helt central rolle for Novo Industri A/S og senere – efter fusionen i 1989 med Nordisk Gentofte A/S – for hele Novo Nordisk A/S.

Produktionsprocessen bygger på genmodificeret gær og ender med det aktive lægemiddel, der indgår i diabetesmedicinen. Insulinkrystallerne sendes til koncernens færdigvarefabrikker i ind- og udland, hvor de fyldes på glas eller slås til tabletter. Insulinpenne samles bl.a. i Hillerød.

Anlægget er løbende blevet udviklet og har befæstet sin position som verdens største insulinfabrik. Alle konkurrenterne til Novo Nordisk A/S producerede i 2020 tilsammen lige så meget insulin globalt som anlægget i Kalundborg.

Det er et meget investeringstungt anlæg. Alene i 00’erne og 2010’erne er der samlet investeret omkring 16 mia. kr., ligesom medarbejderstaben er mere end fordoblet. I forhold til det nuværende antal medarbejdere svarer investeringerne til omkring 5 mio. kr. pr. medarbejder over de to årtier. Særlig intens har udbygningen været i 2020, hvor der alene blev investeret yderligere 2 mia. kr.

Samtidig med de omfattende investeringer i Kalundborg er Novo Nordisk ved at opbygge sit andet produktionssted for de nævnte API’er. Det sker i Clayton i North Carolina på USA’s østkyst og styres af eksperter fra Kalundborg. Det ventes at producere fra omkring årsskiftet 2021-22 med en kapacitet, der er ca. en femtedel af det danske anlæg.

Novo Nordisk beskæftiger i Kalundborg ca. 3.000 medarbejdere og har et fabriksområde på 1,2 mio. m2. Ud over selve insulinproduktionen fremstilles der i stigende omfang andre af koncernens nye produkter.

Oprindelig var Novos produktion af industrielle enzymer også en del af fabriksanlægget. Den del blev skilt ud i 2000, da Novozymes A/S blev et selvstændigt selskab. De to anlæg ligger stadig lige op ad hinanden.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Kalundborg Kommune

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked