Den blåvingede ørkengræshoppe er godt camoufleret, når den sidder stille på det varme sand, men skræmmes den op, afslører den i et kort glimt de smukt lyseblå bagvinger, der har givet den sit navn. I bl.a. Sydeuropa og Nordafrika er græshoppen et almindeligt syn, men i Danmark findes den kun i de soleksponerede, sandede områder på Raghammer Skydeterræn.
.

Raghammer Skydeterræn og Odde er et ca. 300 ha stort område på Bornholm mellem Boderne og Vester Sømarken. Områdets sydligste punkt er en ler- og sandodde, der går ret ud i Østersøen. Heraf kommer navnet Raghammer, som betyder »ret odde«. Da området benyttes som øvelses- og skydeterræn af Hærens Operative Kommando, er der kun adgang, når det ikke anvendes til militære aktiviteter.

Det åbne landskab huser øens største klithede samt klitter, enge, vandhuller og en smule skov. På klitheden vokser bl.a. hedelyng, sandstar, smalbladet timian, bakkenellike, gul evighedsblomst og nikkende limurt, mens man i de fugtige lavninger kan finde majgøgeurt, rundbladet soldug og liden ulvefod. Både insekter og spindlere er talrige og omfatter arter som klitperlemorsommerfugl, fyrreprocessionsspinder, brun sandspringer og vortebider. Dertil kommer tornet mejer og blåvinget ørkengræshoppe, som i Danmark kun er kendt fra dette lille område. Løvfrøer yngler i flere af vandhullerne, og på de tørre arealer ses både skov- og markfirben. Ynglefuglene tæller bl.a. lille flagspætte, hedelærke, skovsneppe, engpiber, rødrygget tornskade, sortmejse, tornirisk og lille korsnæb. Desuden huser området en ganske stor bestand af vilde kaniner.

I hhv. 1943 og 1948 blev et ca. 13 ha stort areal omkring Raghammer Odde fredet. Desuden indgår den nordøstlige del af området i den 175,6 ha store fredning af Eskesgård fra 1968.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land på Bornholm

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land