Religion og trossamfund i Rebild Kommune, 87,3 % af befolkningen i Rebild Kommune er medlemmer af folkekirken mod 76,9 % (2016) på landsplan. Rebild Provsti blev samlet i 2007 og rummer 29 sogne, 12 pastorater, 18 sognepræster og 23 menighedsråd. Siden 2012 har der ikke været afholdt kampvalg i nogen af provstiets sogne. Det område, der i dag dækkes af Rebild Kommune, har da heller ikke været særlig præget af vækkelsesbevægelser.

I 1885 grundlagdes en højskole i Bælum. I 1954 blev den til Østhimmerlands Ungdomsskole med et grundtvigiansk værdigrundlag.

I Støvring var der siden 1880’erne en vis grundtvigiansk vækkelse. Det førte i 1885 til oprettelsen af Støvring Højskole med valgmenighed og egen kirke, der blev bygget 1903-05. Højskolen blev nedlagt i 2009. I Trængstrup fandtes ved begyndelsen af 1900-tallet en frimenighedskreds, og i 1920 blev der bygget en frimenighedskirke i byen. Valgmenigheden i Støvring sluttede sig til denne. Den eksisterer i dag som Farsø-Trængstrup Frimenighed og står uden for folkekirken.

I 1862 blev Østhimmerlands Missionsforening dannet på initiativ af præster, der ikke entydigt kunne rubriceres som missionsfolk. Det gav bagslag, da flere af de folkekirkekristne følte sig udelukket, hvilket førte til en nedgang i kirkegangen. Kommunens eneste Indre Missionsamfund findes nu i Støvring. Ingen missionshuse, af hvilke der har eksisteret seks, er aktive i 2016. I Grynderup benyttes det gamle missionshus, der ejes af KFUM og KFUK, til møder i Indre Mission. KFUM og KFUK findes i Grynderup-Rørbæk og Haverslev med vægt på idrætsaktiviteter.

Baptismen har siden 1840 stået stærkt i Østhimmerland. I Rebild Kommune findes Danske Baptisters Spejderkorps, der organisatorisk er tilknyttet Baptistmenigheden i Vaarst, Aalborg Kommune, foruden den baptistiske Rebild Efterskole (oprettet 1980), der er beliggende i Skørping.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Rebild Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund