Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171291
Sted- og lokalitetsnummer
140707-11
Anlæg
Borg/Voldsted, Vikingetid (dateret 900 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 900 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 500 f.Kr.)

Fyrkat er en af Danmarks fire såkaldte ?trelleborge? fra vikingetiden. Formentlig er den bygget af kong Harald Blåtand omkring 980 e.Kr. som del af hans samling af det danske rige. Anlægget er opbygget strengt geometrisk. Den cirkelrunde vold har en diameter på 120 m og indgangsporte i alle fire verdenshjørner. To træbrolagte gader forbinder portene og deler borgpladsen op i fjerdedele. I hver sektion ligger en karré bestående af fire langhuse. I nogle af husene har der været beboelse, mens der i andre er fundet spor af håndværksproduktion. Atter andre har formentlig været stalde eller magasinbygninger. Fyrkat fungerede kun i en kort årrække, før den brændte ned – måske i forbindelse med et fjendtligt angreb. Borgen blev aldrig genopført. Før udgravningen i 1950-63 var Fyrkat temmelig ødelagt af pløjning. Hele voldforløbet, som det ser ud i dag, er derfor en rekonstruktion. Stolpehullerne fra husene er nu fyldt ud med beton, så man kan få et indtryk af anlæggets geometri. Foran borgen er et af vikingetidens huse er rekonstrueret i fuld størrelse.

Original fredningstekst

Fyrkat voldsted. Gult kort.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2010
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2011
Museal udgravning - Nordjyllands Historiske MuseumI forbindelse med projektet "Danmarks Oldtid i landskabet", er borgen blevet udvalgt til at få et ansigtsløft i form af nye formidlingstiltag, nye rekonstruktioner, renovering af betonmarkeringerne samt forbedrede adgangsforhold. Dette foranlediget en arkæologisk undersøgelse af hver betonmarkering der skulle udskiftes, da der var risiko for tilstedeværelsen af originalt materiale. Der fandtes enkelte genstande, med de fleste x numre er jordprøver. Arbejdet er udført af Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Kulturstyrelsen. Projektet blev finansieret af A.P. Møller.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFyrkat. Ringborg vest for Hobro.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links