Geologisk tidslinje over Ringsted Kommune.

.
Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Ringsted Kommune. Den sydlige del af kommunen er dækket af en jævn bundmoræneflade, der blev dannet inde under isen i slutningen af sidste istid. Mod nord ligger et kuperet dødislandskab med dødishuller og aflejringer fra tidligere issøer. Tværs gennem kommunen løber en tunneldal, der i dag bl.a. indeholder Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø og gennemstrømmes af Vigersdal Å. Længst mod øst ligger en ås i tunneldalen, der danner en højderyg gennem skovområdet Humleore. Alle disse landskaber blev dannet i slutningen af sidste istid.
.

Aflejringer ældre end istiderne består mod øst og nord i kommunen af grønsandskalk og ler i 40‑80 m’s dybde. Mod vest består lagene af fed, kalkholdig ler i 35‑40 m’s dybde. Lagene er fra Sen Paleocæn og blev aflejret i et hav, som dækkede store dele af Danmark. Overfladelagene domineres af moræneler, og kun enkelte steder findes smeltevandssand og -grus. Lagene blev aflejret af is og smeltevand i sidste istid, Weichsel.

Ferskvandsaflejringer som sand, ler og tørv fra efter istiden findes i søer, moser og langs åer. Grundvand pumpes overvejende op fra lag med grønsandskalk samt smeltevandssand og -grus.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringsted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi