sprængt bunker set fra syd
.
sprængt anlæg set fra sydøst
.
De sprængte anlæg set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400838
Sted- og lokalitetsnummer
220304-305
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). De sprængte rester af et svært batteri som ligger på et areal ca. 86 m (N-S) og ca. 55 m (Ø-V). På arealet ligger adskillige spredte større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRugbjerg Batteri Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Del af Sikringsstilling Nord - ”Rugbjerg Batteri”. Et ca. 60 x 60 m stort område med de itusprængte rester af Rugbjerg Batteri.
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). De sprængte rester af et svært batteri som ligger på et areal ca. 70 m nord-syd og ca. 55 m øst-vest. På arealet ligger adskillige spredte større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde. Anlægget ligger i en plantage og arealet gennemskæres af en skovvej. Anlægget er identisk med batteri nr. 11 og bestod ifølge Mogens Scott Hansen oprindeligt af en brisk til en 24 cm kanon, ammunitions- og transportbane, to mandskabsrum samt en ammunitionsbunker. Der eksisterer fotografier af montagen af kanonen, men vist nok ingen tegninger og opmålinger.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links