bevaret jerndør sydlige bunker
.
det andet rum indvendig i den sydlige bunker
.
sydlige bunker set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400839
Sted- og lokalitetsnummer
220304-385
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Arealet er op til 103 m (N-S) og 104 m (Ø-V). Inden for dette areal ligger et batteri bestående af bunkers med ammunitionsrum og to mindre opholdsrum samt nedgravning, jordvolde og rester af et jernbanespor til en 24 cm jernbanebriskkanon. Den vestligste mandskabsbunker er langs facaden ca. 10 m lang og 2,50 m høj. Bunkeren er delvist nedgravet og mod nord, øst og vest er siderne dækket af en ca. 2,5 m høj jordvold. I facaden findes en enkelt indgang, der fører ind til en ca. 2 m lang gang, hvorfra der gennem en bevaret, massiv jerndør er adgang til et ca. 5 x 3,5 m stort rum med en højde på ca. 2 m. Den nordøstligste mandskabsbunker er langs facaden ca. 14 m lang og 2,50 m høj. Bunkeren er delvist nedgravet og er mod nord, øst og vest dækket med en ca. 2,5 m høj jordvold. I facaden er to indgange, som via en buet gang fører ind til et ca. 4 x 5 m stort rum med en højde på ca. 2,20 m. For enden af begge gange er massive bevarede jerndøre. Den sydøstligste ammunitionsbunker er langs facaden ca. 24 m lang og ca. 3 m høj. Bunkeren er delvist nedgravet og er mod nord, øst og vest dækket af en ca. 2,5-3 m høj jordvold. Bunkeren er opdelt i to lige store separate rum. I begge sider af facaden fører en kort buet gang ind til en massiv bevaret jerndør og videre ind til de to separate rum ca. 4 x 4 m med en højde på ca. 2,20 m. Imellem de to nordligste mandskabsbunkere findes en større, rektangulær nedgravning 16 x 13,5 m og 3,5-4 meter dyb. Syd for nedgravningen ses to nord-syd orienterede 3 m brede og 0,6 m høje jordvolde. Afstanden imellem jordvoldene er ca. 4 meter.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Et næsten intakt og velbevaret svært batteri bestående af et stort intakt ammunitionsrum og to mindre opholdsrum samt nedgravning, jordvolde og rester af et jernbanespor til en 24 cm jernbanebriskkanon. Arealet måler ca. 82 meter øst-vest og 73 m nord-syd. Den vestligste mandskabsbunker er udvendigt langs facaden ca. 10 m lang og 2,50 m høj. Bunkeren er delvist nedgravet og mod nord, øst og vest er siderne dækket af en ca. 2,5 m høj jordvold. Bunkerens facade er beklædt med nopret beton og der ses fire mindre kvadratiske åbninger og tre cirkulære lufthuller. I facaden findes en enkelt indgang, der fører ind til en ca 2 m lang gang, hvorfra der gennem en bevaret massiv jerndør er adgang til et ca. 5x3,5 m stort rum med en indvendig ståhøjde på ca. 2 m. I rummets loft ses to periskop huller. Den nordøstligste mandskabsbunker er udvendigt langs facaden ca. 14 m lang og 2,50 m høj. Bunkeren er delvist nedgravet og er mod nord, øst og vest dækket med en ca. 2,5 m høj jordvold. Facaden er beklædt med nopret beton. Bunkeren er ca. 12 m lang og og 3,5 m høj. I facaden er to indgange som via en buet gang fører ind til et ca. 4x5 m stort rum med en indvendig ståhøjde på ca. 2,20 m. For enden af begge gange er massive bevarede jerndøre. Der er to periskop huller i loftet. Den sydøstligste ammunitionsbunker er udvendigt langs facaden ca. 24 m lang og ca. 3 m høj. Bunkeren er delvist nedgravet og er mod nord, øst og vest dækket af en ca. 2,5-3 m høj jordvold. Bunkeren er opdelt i to lige store separate rum. I begge sider af facaden fører en kort buet gang ind til en massiv bevaret jerndør og videre ind til de to separate rum ca. 4x4 meter store rum med indvendig ståhøjde på ca. 2,20 m. I facaden ses foran det vestligste rum en større udlængeråbning 128x70x37 cm. Imellem de to nordligste mandskabsbunkere findes en større rektangulær nedgravning 16x13,5 stor og 3,5-4 meter dyb. Syd for nedgravningen ses to nord-syd orienterede 3 m brede og 0,6 m høje jordvolde. Afstanden imellem jordvoldene er ca. 4 meter. Nedgravningen har været beregnet til en jernbanebriskkanon som i tilfælde af angreb kunne fragtes til batteriet og monteres i nedgravningen ved hjælp af en kran. Anlægger er identisk med batteri nr. 10 som ifølge Mogens Scott Hansen undgik sprængning, fordi den daværende ejer forlangte, at batteriet skulle blive stående til minde om krigen. Af anlægget eksisterer en skitse af anlægget opmålt af M. P. Nørgaard i 1923.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links