Stenen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400833
Sted- og lokalitetsnummer
220204-197
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. vejvisersten. En opretstående firesidet granitsten, der måler ca. 1,50 m over jordens overflade. Dens sidemål er ca. 45 x 25 cm. På den brede mod vejen ven- dende side er indhugget følgende indskrift under Christian 7.s kronede monogram: Weg nach Ri pen und FolDing Broe 1793 Stenen står på en banket over vejgrøften ud for Andholm, matr.nr. 14. Oven- nævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejmærke
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"BS 54: Vejsten på hærvejen SV. for Øster Løgum 1 km. S. for skilt til Foldingbro v. tidl. Fårhus kro. Ribervej / Adelvejen: Chr. 7.-navnetræk + "Weg nach Ripen und Foldingbrue 1793"."

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links