Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432528
Sted- og lokalitetsnummer
070101-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,50 x 15 m. Affladet top, diam. 7,50 m. Efter en svagt skrånende 0,50-2 m bred højfod, der tidligere har været over- pløjet, stiger siden stejlt. Midt på topfladen et plantnings- hul diam. 1,20 m, 0,25 m dybt, hvori et pæretræ. En 1-1,50 m bred, ca. 1 m dyb gravning fører ud gennem højsiden mod SSØ begyndende 2 m fra topfladens midte. Siderne er kratbevoksede, topfladen beplantet med gran, adskillige rodskud af tidligere kratbevoksning; i ager.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, stærkt beskaaret paa alle Sider og Foden overpløjet, Toppen størst affladet, et Udkigstaarn er bygget paa den. Nu 1.50 m høj, 13.50 m i Tværmaal. Kratbevokset i Ager. Frigivet. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1.50 x 15 m. Affladet top, diam. 7.50 m Efter en svagt skrånende 1/2-2 m bred højfod, der tidligere har været overpløjet stiger siden stejlt. Midt på topfladen et plantningshul diam. 1.20 m, 0.25 m dybt, hvori et pæretræ. En 1-1.50 m bred, ca. 1 m dyb gravning fører ud gennem højsiden mod ssø begyndende 2 m fra topfladens midte. Siderne kratbevoksede, topfladen beplantet med gran, adskillige rodskud af tidligere kratbevoksning, i ager.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1 stor høj i dyrket ager højt liggende lige syd for gården hvortil den hører. Højen ligger på et lille udyrket, firkantet jordstykke som danner overgang mellem højen og marken. Højtoppen er med gamle skader: Mod SSV 1 fordybning (ca 1 m i diam.), centralt på toppen: ca 1,20 m og 25 cm dybt. mest skæmmende er den ca 1 1/2 m brede op til 1 m dybe "grøft", der udgår fra kanten af højtoppen og i SSØ-lig retning helt ned gennem højfod. Bør fyldes med jord eller plantes til med græs da der stadig foregår erosion ad rendens stejle sider. Beplantning: Højtoppen viser levn af pleje: påskeliljer og erantis slås med forvokset rose om pladsen. 1 eg, 1 gran på toppen. Tjørn ned ad siderne. Mod S ses 1 dynge henkastede marksten i randstensstørrelse, liggende på plateauet mellem mark og højfod, en tilsvarende lille bunke er mod V og mod NØ ses en samling sten, der har ligget længe (grøn-lavbegroede). Uvist om disse sidste og evt. bunden af de andre dynger rummer randsten og er byggemateriale fra højen. Ejeren bedt om at fjerne de senest henkastede, han er sikker på er marksten. . Mål: 2,6x15x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Meget fin landskabelig beliggende, højt i terrænet. Er kun en enkelt bevaret høj blandt de mange der tidligere lå her ud mod Guldborgsund - og hvoraf 4325:29 er en anden. Flot udsyn fra højen over sundet, skoven, markerne - hvis bevoksningen var knap så kraftig. Ingen vej gennem mark. Spor af overpløjet høj vest for. Svagere er højning øst for i skellet. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links