9808 graven i Ø. Set fra S.
.
9803 grav i S, østdel. Set fra V.
.
9812 oversigt, set fra kysten. Set fra ØNØ.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432555
Sted- og lokalitetsnummer
070609-142
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kystbatteri. Batteriet består af en firkantet banke, ca. 50 x 25-35 m. Den ene langside mod nord begrænses af strandbrinken, medens banken mod øst, syd og vest er omgivet af en 6-7 m bred og 1,5 m dyb grav. Banken er græsbevokset, mens gravens skrænter er bevokset med åbent krat. Bankens beliggenhed fremgår af vedlagte kort. Det fredede areal afgrænses i øst, syd og vest af gravens ydre overkant og i nord af strandbrinken. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkanse ved kysten. På gammelt kort benævnt "Skanse anlagt 1809".
1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1969
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningEt formentlig 1809 anlagt kystbatteri, bestående af en firkantet banke, ca. 50 x 35-25 m, hvis ene langside, mod nord, begrænses af strandbrinken, mens den mod øst, syd og vest omgives af 6-7 m bred og 1½ m dyb grav. Banken er græsholdt, gravens skrænter bevokset med åbent krat.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse (kystbatteri) i Færgemark Skov. Som beskrevet på blåt kort. Se skitse af J.B. d. 7.5.87. Skansens nordlige langside mod havet er ved at erodere, noget af den er faldet ned. Skanseplateauet er til størstedelen bevokset med græs, langs sydlige langside dog et par bælter med nælder og brombær. Voldgravens kanter bevokset med løvtræer og krat. I bøgeskov ved strandklint. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links