Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43256
Sted- og lokalitetsnummer
070609-5
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 15 x 7 m; næsten ingen jordhøjning. Randsten (ret store): Ø 1, S 9, V 1, N 7, hvoraf 3 er skredet. Intet spor af kammer. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(148) Langdysse i Krogskoven. [I forbindelse med denne berejsning var registreret et anlæg på 6,04 x 1,36 m, orienteret Ø-V, uvist om en grav] Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 15 x 7 m, næsten ingen jordhøjning. Randsten (ret store): øst 1, syd 9, vest 1, nord 7, hvoraf 3 er skredet. Intet spor af kammer. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Langdyssen udgøres af svag jordhøjning, 33x6x0,40 m. Orientering: ØNØ-VSV. De ca østlige 15 m (anlæggets østende) udgør en enhed. Vestenden virker tilbygget, og er længst ude noget adsplittet. Randstenene i østenden udgør lige, statelige linieforløb. Mere sjusket i vest, men syd for småstensrækken, i den vestlige ende anes spor af kammer. Intet tydeligt spor af kammer. Randsten: I øst er der 5 1/2 m mellem rækkerne: Antal: Øst: 2, den østligste stor og spids - typisk kantsten. Syd: 6 i øst-sektionen, 6 mindre i vestsektionen. Vest: 2 kuldkastede (1 skredet ud, 1 klappet ind). Nord: 4 spredte i vest-sektionen, 3 i øst. Langdyssens øst- og vestende er markeret ved en adskillelse af (kun) 2 sten inde på selve højen. Fra den sydlige af disse 2 udgår en knap 6 m lang række af 8 mindre sten, anbragt omtrent i højens længdeakse. Tilstand/Beskadigelser: Nær østenden, ca 2 m fra østlige randstensrække skærer en grøft sig parallelt med anlægget. Jordbunke ligger op ad monumentet. Anlægget virker misligholdt d.v.s. lodsejeren undgår ikke mindet ved brug af landskabet omkring. 2 store træer samt små selvsåede løvtræer gror på langdyssen. . Beliggenhed: Ligger højt i terrænet. Hvis der ingen trævækst var, ville der være vid udsigt over sundet. ** Seværdighedsforklaring ** 1 eller 2 *. Tæt løvkrat hemmer oversigt, især i vest. Ligger ellers flot. Var der ingen skovvækst er stedet flot udsigtspunkt over Guldborgsund. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links