9575 oversigt. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432553
Sted- og lokalitetsnummer
070609-128
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Skansen, der har front mod sydvest, består af en jordvold, der strækker sig i ca. 170 meters længde fra Færgemarkens nordre skovbryn mod sydsøst. På den nordlige del af skansen er et bastionært fremspring. Volden hæver sig ca. 1-1,5 m - på de sydligste 60 m dog ca. 2,5 m - over bunden i den foranliggende ca. 3 m brede grav. Voldkronen er ca. 3,5 m bred. Den samlede bredde af vold og grav er ca. 12 m. Skansen, der er skovklædt, ligger i skovafdeling nr. 102, Oreby og Berritzgård skovdistrikt, I skovpart. Grænsen for det fre- dede areal går i sydvest langs gravens ydre overkant og i nordøst langs foden af voldens nordøstlige side. Ovenstående mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplant- ning må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1856
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTrekantede volde i skoven. Kaldes på gammelt kort for "Karl X's Skanse".
1973
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1973
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse i Færgemark Skov. Som beskrevet på blåt kort. i bastionens nordside et par store, ældre huller, muligvis fra vindfælder. Se skitse af J.B. d. 7.5.86. Bevokset med grantræer, en del løvtræer og noget græs. I bøgeskov tæt ved granbeplantning. Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links