Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432529
Sted- og lokalitetsnummer
070101-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst 1987 med følgende tekst: *************************** Højrest, ca. 1,6 m høj, 7 x 25 m. Den NØ højside forsænket ca. 0,5 m langs vej. Beliggende på randen af skrænt ned til strandeng.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, gennemskaaret af Vejen. Tilbage staar kun en Jordvold langs Vejens sydvestre Side, 2 m høj. Det har været en meget anselig Høj med et Tværmaal paa ca. 25 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af høj, opr. diam. ca. 25 m. Størsteparten af højen er mod nø bortskåret af vej, der dog næppe er ført helt til højbunden. Bevaret er en ca. 2 m høj jordvold i ca. 9 m's bredde (sandsynligvis tildels omlejret højfyld) på vejens sv-side. Langs hele den nuværende nø-side en 0.50 m dyb sænkning. Græsklædt, på randen af en skrænt ned til strandeng.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLevn af 1 stor høj beliggende SØ for vej på et højt punkt i terrænet, på gl kyststrand med udsyn over massivt forland (nu eng) og over Guldborgsund. Kystskrænten synes stejlt afgravet nedenfor højen uden den jævne skråning mod SØ der kendetegner kystskrænten NV for højen. Mod NØ har den lille asfaltvej bortskåret del af højen. At dømme efter asfaltvejens overfladekurvatur må dele af højen ligge intakt nedenunder og dele af højen anes desuden i rabatten mellem vej og mark (1 m bredde). Højens mål langs ved (NNV-SSØ) 25 m. Kun lidt af bredden er intakt bevaret: Højresten afsluttes mod vej i lille stejl væg, let skrånende (godt 1 m høj). I denne højde udgøres højoverfladen af en ca 2 m bred terrænskrænt, derpå følger højens højeste parti (ca 2 m bredt). Uvist om det er opr. højoverflade eller opkastet jord. 3 m SØ herfor afsluttes højen i ujævn højfod (ca 1,60 m høj). Lidt over NV-lige fod ses 1 ret stor sten (ca 60x40 cm), der kan være randsten. Mod SØ virker højsiden stedvis afgravet. Slåen og buskagtigt krat gror fra top ned ad skrænt mod SØ. På top og ned mod vej: græs og urter. Asfaltvej på sammentrykt lag. . >Navn og adresase på berejserblanket>. Mål: 1,6x25x11 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest. Ca. 1,6 m høj, 7 x 25 m. Den NØ højside forsænket ca. 0,5 m langs vej. Beliggende på randen en skrænt ned til strandeng.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links