Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
300367
Sted- og lokalitetsnummer
190803-169
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/11 1915, gdr. Niels Julius Nielsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1916, Th. Thomsen. Høj, 3,5 x 24 m. I top en 3,5 m stor og 0,85 m dyb tilgroet sænkning. Østre fod en del afskåret, men græsgroet. Nordvest- og sydvestfod lidt beskadiget, mod sydvest ved grusgravning. Overfladen ujævn mod syd og nord i top. I nordsiden er oven over fredningsstenen stor, ubevokset optrådt hulning (lo- vet udbedret af bestyreren). Ved foden mod nord og vest ujævnheder efter kartoffelkuler. Overfladen ujævn af kreaturtramp. (Hegnet blev på anmodning flyttet, så højen nu ligger uden for fennen).

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi 86' i tv. 11' høi. Gravet foroven.
1915
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3.50 M. høj, Diam 24 M. I Toppen ses en 3.50 M. stor græsgroet Sænkning indtil 0.85 M. dyb. Den østre Fod er en Del afskaaren, men lynggroet. Den nordvestre og sydvestre Fod er noget, men ubetydeligt beskadigen, mod Sydvest ved Grusgravning, her ses et lille Hul. Overfladen har ujævnheder mod Syd og nordligt i Toppen. Ellers velbevaret. Lynggroet i Ager. Fredlyst 1915.Svarer til Madsens nr. 120.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,5 x 24 m. I top en 3,5 m stort og 0,85 m dyb tilgroet sænkning. Østre fod en del afskåret, men græsbevokset. NV og SV fod lidt beskadiget, mod SV ved grusgravning. Overfladen ujævn mod S og N i top. I N-siden er ovenover fredningsstenen stor ubevokset, optrådt hulning (lovet udbedret af bestyreren). Ved foden mod N og V ujævnheder efter kartoffelkuler. Overfladen ujævn efter kreaturtramp. (Hegnet blev på anmodning flyttet, så højen nu ligger udenfor fennen). FM 10/11 1915 MS 1916
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links