Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300369
Sted- og lokalitetsnummer
190803-177
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,75 x 30 m. I top svag, tilgroet hulning. I højsiden fører lidt indhu- let sti op mod øst fra fod til top. Vestsiden noget afgravet, men tilgroet. Mod øst nær top er bevoksningen aftrådt. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi. 76' i Tv. 9' høi. Har været høiere men er nu planeret ovenpaa.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj c 3.75 M. høj, Diam 27 M. Toppen, der er fri, er planeret og mod Vest afgrænset af et Dige. Der staar Bord og Bænke og er plantet Fyr til Læ. Fra Nord gaar en Trappe krumt opad til Lysthusets Indgang i Øst. Vest for Lysthuset er en Plet foran med Rækværk, hvortil ligeledes en Jordtrappe fører op. Den søndre Fod er noget afskaaren. Lynggroet i Hedestrimmel. I en stor Stendynge fandtes 1853 Bronzedolken 13279. Der var meget vaadt i Graven.Svarer til Madsens nr. 115.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,75 x 30 m. I top svag tilgroet hulning. I højsiden fører lidt udhulet sti op mod Ø fra fod til top. V-siden noget afgravet, men tilgroet. Mod Ø nær top er bevoksningen aftrådt. Græsgroet i ager.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links