Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31305
Sted- og lokalitetsnummer
020306-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 25 m; i vestsiden afgravet til en stejl skråning.

Undersøgelseshistorie

1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 25 m, i vestsiden afgravet til en stejl skråning.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTværmål iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlig. Højden dog ikke over 1 m. Afgravningen i vest skyldes en nu asfalteret sti. Bevokset med flere store bøge. En skrammellegeplads er anlagt mellem friluftsteatret og asfaltstien, indhegnet med raftehegn. Højen ligger i legepladsens hjørne, og raftehegnet føres henover den langs stien og følger derefter sydfoden. Flere af skrammellegepladsens "bygninger" står tæt på højfoden, og en del skrammel henligger omkring, herunder en båd op ad højens nordside. Som minimum må det kræves, at raftehegnet føres N om højen, så denne afgrænses fra legepladsen og samtidig bliver synlig fra stien. En omlægning af stien i forbindelse med retablering af vestsiden ville være af værdi. ** Seværdighedsforklaring ** Utilgængelig fra stien i dag. Selv ikke efter omlægning af raftehegnet synderligt seværdig.
1989
Museal besigtigelse - Københavns MuseumTræbevokset deform høj, mod vest stejlt afgravet, især mod øst meget flad.
1989
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2003
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Københavns Museum
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Museal prøvegravning - Københavns Museum
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog er højen ikke længere en del af legepladsen.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog er højen ikke længere en del af legepladsen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links