Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22139
Sted- og lokalitetsnummer
130503-55
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,75 x 18 m. I plantage.

Undersøgelseshistorie

1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen noget affladiget på toppen. En del træstubbe samt rodvæltere. Nuværende bevoksning er selvsåede ca. 2 m. høje løvtræer samt tilsyneladende nyplantede ca. 0,2 m. høje nåletræer. Det samme gælder det nærmest tilgrænsende areal indenfor ca. 50-100 m. fra højen. Et par steder på højen ses traktorspor nær udkanten. En nedlagt skovvej fører forbi nordkanten, en regulær skovvej går tæt op til den østlige højfod. Begge veje indenfor en afstand af 5 m. De skovede områder er pt. indhegnet af vildthegn. Paragraf 53: Nybeplantning over høj af ca. 4 år gamle nåletræer. Ejer ønsker en samlet skriftlig redegørelse for påtalelser vedr. fred. oldtidsminder på godsets jord, tillige med et kort over anlæggenes nøjagtige beliggenhed. Dette begrundedes med rent admin. forhold. Hun er velvilligt indstillet på at bringe orden i forholdene, jævnfør allerede indgåede mdt. aftale vedr. 2213:10, 11 og 12, men vil dog muligvis søge en ordning med FFF vedr. ovenstående beplantningssag. Genbesigtigelse 00.05.1988: Rydning aftalt med skovfogeden indenfor et år. CHB
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beplantningen på højen er fjernet. Højen er idag græsklædt.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs og mos. Beliggende op til skovvej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links